przesączyć


przesączyć
dk VIb, \przesączyćczę, \przesączyćczysz, \przesączyćsącz, \przesączyćczył, \przesączyćczony - przesączać ndk I, \przesączyćam, \przesączyćasz, \przesączyćają, \przesączyćaj, \przesączyćał, \przesączyćany
«przepuścić ciecz przez sączek, przez substancję porowatą; przefiltrować»

Przesączyć wodę.

Przesączony sok owocowy.

przesączyć się - przesączać się «o cieczach: przesiąknąć przez ciało porowate; sącząc się przeniknąć przez coś, przeciec»

Krew przesączyła się przez bandaż.

Woda przesączała się przez piasek.

przen.

Blask księżyca przesączał się przez zasłony.

Dym przesączył się przez szczeliny.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przesączać się – przesączyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o cieczy: przenikać przez coś, przesiąkać przez filtr : {{/stl 7}}{{stl 10}}Woda przesączyła się przez płótno namiotu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przesączać — → przesączyć …   Słownik języka polskiego

  • przecedzić — dk VIa, przecedzićdzę, przecedzićdzisz, przecedzićcedź, przecedzićdził, przecedzićdzony przecedzać ndk I, przecedzićam przecedzićasz, przecedzićają, przecedzićaj, przecedzićał, przecedzićany «przepuścić przez filtr, sito itp.; przesączyć»… …   Słownik języka polskiego

  • przefiltrować — dk IV, przefiltrowaćruję, przefiltrowaćrujesz, przefiltrowaćruj, przefiltrowaćował, przefiltrowaćowany przefiltrowywać ndk VIIIa, przefiltrowaćowuję, przefiltrowaćowujesz, przefiltrowaćowuj, przefiltrowaćywał, przefiltrowaćywany «przepuścić,… …   Słownik języka polskiego

  • przesączalny — «dający się przesączyć, łatwo ulegający przesączeniu» Ciecz przesączalna. ∆ biol. Zarazki, wirusy przesączalne «zarazki, wirusy mikroskopijnych rozmiarów, przenikające przez filtry bakteryjne» …   Słownik języka polskiego

  • przesączać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przesączaćam, przesączaća, przesączaćają, przesączaćany {{/stl 8}}– przesączyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, przesączaćczę, przesączaćczy, przesączaćczony {{/stl 8}}{{stl 7}} powodować powolne przenikanie cieczy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień