przetrzebić


przetrzebić
dk VIa, \przetrzebićbię, \przetrzebićbisz, \przetrzebićtrzeb, \przetrzebićbił, \przetrzebićbiony - rzad. przetrzebiać ndk I, \przetrzebićam, \przetrzebićasz, \przetrzebićają, \przetrzebićaj, \przetrzebićał, \przetrzebićany
1. «w odniesieniu do roślin, zwłaszcza drzew: częściowo powycinać, przerzedzić; w odniesieniu do terenu: częściowo pozbawić drzew, roślinności»

Przetrzebić las, drzewostan.

Przetrzebić park.

przen.

Przetrzebić język utworu z obcych naleciałości.

2. «w odniesieniu do ludzi i zwierząt: częściowo wybić, wyniszczyć, wytępić»

Przetrzebić ryby, raki w stawie.

Kłusownicy przetrzebili zwierzynę.

Oddział przetrzebiony w walce.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przetrzebiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. rzad. ndk VIIIa, przetrzebiaćam, przetrzebiaća, przetrzebiaćają, przetrzebiaćany {{/stl 8}}– przetrzebić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przetrzebiaćbię, przetrzebiaćbi, przetrzebiaćbiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przerąbać — dk IX, przerąbaćbię, przerąbaćbiesz, przerąbaćrąb, przerąbaćał, przerąbaćany przerąbywać ndk VIIIa, przerąbaćbuję, przerąbaćbujesz, przerąbaćbuj, przerąbaćywał, przerąbaćywany 1. «rąbiąc przeciąć na dwie części, na pół; rozciąć, rozrąbać»… …   Słownik języka polskiego

  • przerzedzić — dk VIa, przerzedzićdzę, przerzedzićdzisz, przerzedzićrzedź, przerzedzićdził, przerzedzićdzony przerzedzać ndk I, przerzedzićam, przerzedzićasz, przerzedzićają, przerzedzićaj, przerzedzićał, przerzedzićany 1. «zrobić rzadszym przez częściowe… …   Słownik języka polskiego