przetrzymać


przetrzymać
dk I, \przetrzymaćam, \przetrzymaćasz, \przetrzymaćają, \przetrzymaćaj, \przetrzymaćał, \przetrzymaćany - przetrzymywać ndk VIIIa, \przetrzymaćmuję, \przetrzymaćmujesz, \przetrzymaćmuj, \przetrzymaćywał, \przetrzymaćywany
1. «ująwszy, chwyciwszy potrzymać coś w ręku przez jakiś czas, dłuższy niż zwykle; potrzymać nieco dłużej»

Przetrzymać czyjąś dłoń przy przywitaniu.

2. «przechować, zatrzymać kogoś lub coś w jakimś miejscu przez dłuższy czas»

Przetrzymać mięso w lodówce.

Przetrzymywać przetwory w piwnicy.

Przetrzymywać ukrywających się zbiegów.

3. «zatrzymać kogoś lub coś dłużej niż trzeba lub niż było przewidziane»

Przetrzymywać wagony na stacji.

Przetrzymać książkę z wypożyczalni.

Przetrzymać uczniów po lekcjach.

Owoce przetrzymane na drzewie zaczęły gnić.

4. «przeżyć, przetrwać jakiś trudny okres; wytrzymać, przecierpieć, znieść; przezwyciężyć, przemóc coś»

Przetrzymać wojnę, głód.

Przetrzymać miesiąc samotnie.

Przetrzymać ból, senność, atak choroby.

Chory przetrzymał kryzys.

Rośliny nie przetrzymały suszy.

5. «wytrzymać dłużej niż ktoś inny; pokonać, zwyciężyć kogoś dzięki wytrwałości, cierpliwości»

Przetrzymał gości, wyszedł ostatni.

On wszystkich przetrzyma, nie ustąpi.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przetrzymywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, przetrzymywaćmuję, przetrzymywaćmuje, przetrzymywaćany {{/stl 8}}– przetrzymać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, przetrzymywaćam, przetrzymywaća, przetrzymywaćają, przetrzymywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • człowiek — 1. Człowiek bez charakteru «człowiek o słabej woli»: Po każdym niespełnieniu wracałem do domu, przekonany, że jestem człowiekiem bez charakteru. S. Mrożek, Opowiadania II. 2. Człowiek bez jutra «człowiek niemający perspektyw, szans osiągnięcia… …   Słownik frazeologiczny

  • opóźnić — dk VIa, opóźnićnię, opóźnićnisz, opóźnićnij, opóźnićnił, opóźnićniony opóźniać ndk I, opóźnićam, opóźnićasz, opóźnićają, opóźnićaj, opóźnićał, opóźnićany «zmniejszyć szybkość przebiegu, rozwoju czegoś, podziałać hamująco na coś, odwlec wykonanie… …   Słownik języka polskiego

  • potrzymać — dk I, potrzymaćam, potrzymaćasz, potrzymaćają, potrzymaćaj, potrzymaćał, potrzymaćany 1. «wziąć coś (kogoś) na chwilę, na pewien czas do ręki, do ust (do dzioba, do pyska); przytrzymać» Potrzymać czapkę w ręku. Potrzymać dziecko na ręku.… …   Słownik języka polskiego

  • próba — ż IV, CMs. próbabie; lm D. prób 1. «badanie mające na celu sprawdzenie jakości, sprawności działania czegoś, np. wytrzymałości materiału; także sprawdzenie prawidłowości działania jakiegoś urządzenia» Próba maszyny, mostu. Próba głosu. Próba siły …   Słownik języka polskiego

  • przechować — dk I, przechowaćam, przechowaćasz, przechowaćają, przechowaćaj, przechowaćał, przechowaćany przechowywać ndk VIIIa, przechowaćowuję, przechowaćowujesz, przechowaćowuj, przechowaćywał, przechowaćywany 1. «uchronić coś przed zepsuciem, zaginięciem… …   Słownik języka polskiego

  • przesmażyć — dk VIb, przesmażyćżę, przesmażyćżysz, przesmażyćsmaż, przesmażyćżył, przesmażyćżony przesmażać ndk I, przesmażyćam, przesmażyćasz, przesmażyćają, przesmażyćaj, przesmażyćał, przesmażyćany 1. «trochę, niedługo posmażyć» Przesmażyć cebulę do… …   Słownik języka polskiego

  • przetrwać — dk I, przetrwaćam, przetrwaćasz, przetrwaćają, przetrwaćaj, przetrwaćał, przetrwaćany 1. «przebyć, przeżyć, przetrzymać jakiś, zwłaszcza trudny okres; utrzymać się przy życiu, nie ulec zagładzie, zniszczeniu; przechować się, zachować się,… …   Słownik języka polskiego

  • przeżyć — dk Xa, przeżyćżyję, przeżyćżyjesz, przeżyćżyj, przeżyćżył, przeżyćżyty przeżywać ndk I, przeżyćam, przeżyćasz, przeżyćają, przeżyćaj, przeżyćał, przeżyćany 1. «doznać silnych emocji w związku z czymś; żywo zareagować na coś; przejąć się czymś, co …   Słownik języka polskiego

  • wycierpieć — dk VIIa, wycierpiećpię, wycierpiećpisz, wycierpiećcierp, wycierpiećpiał, wycierpiećpieli «doznać cierpień fizycznych lub moralnych, przetrzymać, znieść wiele cierpień; nacierpieć się» Wiele wycierpiał, by osiągnąć sławę. wycierpieć się to samo,… …   Słownik języka polskiego