przewrót


przewrót
m IV, \przewrótrotu, Ms. \przewrótrocie; lm M. \przewrótroty
1. «radykalny zwrot, zasadnicze przeobrażenie; nagła, gwałtowna zmiana w czymś»

Przewrót polityczny, społeczny.

Przewrót przemysłowy.

Przewrót w technice, w naukach przyrodniczych, w sposobie myślenia, w poglądach.

Dokonać przewrotu.

Przygotować, zorganizować przewrót.

Nastąpił przewrót.

Jakiś wynalazek spowodował przewrót w jakiejś dziedzinie.

polit. Przewrót pałacowy «obalenie panującego lub innej osoby sprawującej rządy (bez zmiany systemu rządów), jako wynik spisku dostojników państwowych lub wojska; rewolucja pałacowa»
2. lotn. «figura akrobacji lotniczej polegająca na przejściu samolotu z lotu poziomego w stromo wznoszący, zatoczeniu łuku o 180° i zejściu lotem nurkowym na pierwszą wysokość w kierunku przeciwnym»

Wyprowadzić samolot z przewrotu.

Iść przewrotem w dół.

3. sport. «ćwiczenie gimnastyczne polegające na wykonaniu szybkiego obrotu ciała o 360° w płaszczyźnie pionowej»

Zeskok z przewrotem.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przewrót — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. przewrótrotu, Mc. przewrótrocie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nagła, zasadnicza, radykalna zmiana w czymś; zwrot, przełom, moment przełomowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przewrót… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ПОЛЬША — (Polska), Польская Народная Республика (Polska Rzeczpospolita Ludowa), гос во в Центр. Европе. Граничит с ГДР (на З.), ЧССР (на Ю.), СССР (на В.), на С. омывается Балтийским м. Площ. 312 520 км2. Нас. 31 551 тыс. чел. (на 31 дек. 1965). Более… …   Советская историческая энциклопедия

  • May Coup (Poland) — For other coups d état in May, see May Coup. The May Coup d Etat, Przewrót majowy (1926) Piłsudski and other coup leaders on Poniatowski Bridge in Warsaw …   Wikipedia

  • Майский переворот (Польша) — У этого термина существуют и другие значения, см. Майский переворот. Майский переворот (Польша) Przewrót majowy (1926) Пилсудский берёт власть в свои руки …   Википедия

  • Roman Dmowski — Minister of Foreign Affairs of Poland In office 27 October 1923 – 14 December 1923 Preceded by …   Wikipedia

  • Польская литература — В противоположность другим славянским народам доисторический период польской литературы, когда она была достоянием устного творчества самого народа, совершенно незначителен. В польской словесности нет тех грандиозных произведений, тех огромных… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Смоленский Владислав — (Smoleński) современный польский историк, род. в 1851 г., окончил курс в Варшавском университете по юридическому факультету, писал стихотворения. Исторические его труды отличаются широтой взгляда, тщательностью обработки и фактической полнотой.… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Четырехлетний сейм — так называется польский сейм, длившийся с 6 го октября 1788 г. до 29 мая 1792 г. и совершивший весьма важные преобразования в общественно политическом строе Речи Посполитой. Состояние Польши до первого раздела рисуется обыкновенно самыми мрачными …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Dmowski — Roman Dmowski Roman Dmowski (* 9. August 1864 in Kamionek bei Warschau; † 2. Januar 1939 in Drozdowo (Kreis Łomża)) war ein polnischer Politiker. Einer der Hauptakteure der National Demokratischen Partei (endecja), manchmal wird er sogar als… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Germanismen — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Hier werden deutsche Wörter gesammelt, die als Lehn oder… …   Deutsch Wikipedia