bogobojność


bogobojność
ż V, DCMs. \bogobojnośćści, blm
książk. rzecz. od bogobojny

Odznaczać się bogobojnością.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bogobojność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bogobojnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bogobojny. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bojaźń — książk. Bojaźń boża «bogobojność, pobożność»: (...) żyjemy w czasach zamętu. Ludzie utracili bojaźń Bożą i wydaje się im, że sami mogą dyktować warunki Bogu, wciągać wiarę w swoje przyziemne, ludzkie przypadłości. O. Tokarczuk, Dom …   Słownik frazeologiczny