przyodziać


przyodziać
dk Xb, \przyodziaćdzieję, \przyodziaćdziejesz, \przyodziaćdziej, \przyodziaćdział, \przyodziaćdziali a. \przyodziaćdzieli, \przyodziaćdziany - przyodziewać ndk I, \przyodziaćam, \przyodziaćasz, \przyodziaćają, \przyodziaćaj, \przyodziaćał, \przyodziaćany,
książk. «ubrać kogoś w coś, włożyć coś na kogoś lub na coś; także włożyć coś na siebie»

Przyodziać nagość.

przyodziać się - przyodziewać się strona zwrotna czas. przyodziać - przyodziewać.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • przyodziewać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przyodziewaćam, przyodziewaća, przyodziewaćają, przyodziewaćany {{/stl 8}}– przyodziać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIb, przyodziewaćodzieję, przyodziewaćodzieje, przyodziewaćodział, przyodziewaćodziali || reg.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odziać — dk Xb, odzieję, odziejesz, odziej, odział, odziali a. odzieli, odziany odziewać ndk I, odziaćam, odziaćasz, odziaćają, odziaćaj, odziaćał, odziaćany, przestarz. «ubrać kogoś w coś, sprawić komuś ubranie; okryć, przyodziać» Nędznie odziany… …   Słownik języka polskiego