przytaić


przytaić
dk VIa, \przytaićtaję, \przytaićisz, \przytaićtaj, \przytaićił, \przytaićtajony - przytajać ndk I, \przytaićam, \przytaićasz, \przytaićają, \przytaićaj, \przytaićał, \przytaićany,
przestarz. «ukryć, zataić»
dziś tylko we fraz. Przytaić oddech «wstrzymać, stłumić oddech»
przytaić się - przytajać się przestarz. «ukryć się na jakiś czas; przyczaić się»

Przytaić się w ciemnym pokoju.

Na czas wojny przytaił się na wsi.

W tym gąszczu przytaja się czasem jakiś drapieżnik.


Słownik języka polskiego . 2013.