bolączka


bolączka
ż III, CMs. \bolączkaczce; lm D. \bolączkaczek
1. «trudność, zmartwienie»

Bolączki społeczne.

Mieć różne bolączki.

Usuwać bolączki.

Wysłuchiwać czyich bolączek.

2. reg. «miejsce bolące; wrzód, ropień»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • bolączka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. bolączkaczce; lm D. bolączkaczek {{/stl 8}}{{stl 7}} coś, co przysparza kłopotów, zmartwień; problem, utrapienie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kogoś trapią bolączki. Przedstawić w publicznej debacie bolączki szkolnictwa …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • choroba — ż IV, CMs. chorobabie; lm D. chorobarób 1. «proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czynności organizmu» Lekka, ciężka, obłożna, przewlekła, chroniczna, długotrwała, nieuleczalna, śmiertelna choroba. Choroba dziedziczna, nabyta,… …   Słownik języka polskiego

  • choroba — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. chorobabie; lm D. chorobarób {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} proces objawiający się zaburzeniami w prawidłowym funkcjonowaniu części lub całości organizmu : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień