bolszewizm


bolszewizm
m IV, D. -u, Ms. \bolszewizmzmie, blm
«kierunek ideologiczny w rosyjskim ruchu robotniczym, występujący z programem walki o rewolucję socjalistyczną i dyktaturę proletariatu»
ros.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • bolszewizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. bolszewizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} totalitarna koncepcja polityczna stworzona przez W.I. Lenina, dotycząca przejmowania i sprawowania władzy, negująca demokrację i zasady parlamentaryzmu, zakładająca… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień