bom-


bom-
«pierwszy człon wyrazów złożonych będących nazwami części omasztowania i ożaglowania, np. bomstenga, bombramreja, bomkliwer, bombramżagiel, bombramstenga»
hol.

Słownik języka polskiego . 2013.