pyrrusowy


pyrrusowy

Słownik języka polskiego . 2013.

  • pyrrusowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}}ZOB. pyrrusowe zwycięstwo {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pyrrusowy — książk. Pyrrusowe zwycięstwo «zwycięstwo pozorne, osiągnięte zbyt wielkim kosztem, niewspółmierne do poniesionych strat»: Niemcy i Austria odniosły niezaprzeczenie zwycięstwo dyplomatyczne, ale było to zwycięstwo pyrrusowe. Pierścień otaczający… …   Słownik frazeologiczny

  • zwycięstwo — Przechylić szalę zwycięstwa na czyjąś stronę zob. przechylić. Pyrrusowe zwycięstwo zob. pyrrusowy. Szala zwycięstwa przechyliła się na czyjąś stronę zob. przechylić się 2. Zwycięstwo na całej linii zob. linia 6 …   Słownik frazeologiczny