rachmistrzostwo


rachmistrzostwo
n III, Ms. \rachmistrzostwowie, blm
1. «biegłość w liczeniu, w arytmetyce»
2. przestarz. «zawód, zajęcie rachmistrza; prowadzenie rachunków»

Słownik języka polskiego . 2013.