rachunek


rachunek
m III, D. \rachuneknku, N. \rachuneknkiem; lm M. \rachuneknki, D. \rachuneknków
1. «obliczanie, obliczenie za pomocą działań arytmetycznych; działanie na liczbach, liczenie, rachowanie; także liczby, pozycje, rubryki, na których ma się to działanie wykonać»

Prosty, skomplikowany rachunek.

Rachunek pamięciowy.

Rachunki wielocyfrowe.

Omylić się w rachunku.

Ktoś biegły w rachunkach.

Rachunek się zgadza.

ekon. Rachunek ekonomiczny «porównanie nakładów i wyników w różnych wariantach przyszłej działalności gospodarczej i wybór wariantu najkorzystniejszego»
mat. Rachunek całkowy «dział analizy matematycznej poświęcony własnościom, technice obliczania i zastosowaniom całek»
∆ Rachunek różnicowy «dział matematyki znajdujący zastosowanie w metodach numerycznych związanych z układem tablic matematycznych, rozwiązywaniem równań itp.»
∆ Rachunek różniczkowy «dział analizy matematycznej poświęcony badaniu własności pochodnych funkcji i różniczek, technice obliczania pochodnych i ich zastosowaniom»
∆ Rachunek prawdopodobieństwa «dział matematyki stosowanej zajmujący się badaniem prawidłowości występujących w zdarzeniach przypadkowych»
rel. Rachunek sumienia «przypominanie sobie popełnionych grzechów; tekst ułatwiający to przypomnienie»
◊ Mieć, załatwić, wyrównać z kimś rachunki «mieć do kogoś pretensję; mieć, załatwić porachunki»
◊ Stracić rachunek «nie móc się doliczyć; stracić rachubę»
2. «wyrażony w liczbach stan majątku albo kapitału jako rezultat obrotów finansowych; zapis wpływów i wydatków, konto»

Sprawdzić, uporządkować rachunki firmy.

∆ Rachunek bieżący «rachunek (w banku), przez który przeprowadza się wpłaty i wypłaty oraz inne operacje rozliczeniowe»
∆ Otworzyć rachunek «dokonać pierwszej wpłaty do banku, zapoczątkowując rachunek bieżący»
∆ Mieć otwarty rachunek «dysponować kontem bankowym (zwykle w pewnej wysokości)»
∆ Zamknięcie rachunków «zestawienie przychodów i rozchodów instytucji, przedsiębiorstwa za pewien okres; bilans»
◊ Kupować, brać coś (w sklepie) na rachunek «kupować na kredyt»
◊ Robić coś (np. pić, fundować, umeblować się itp.) na czyjś rachunek a. na rachunek czegoś «robić coś (np. pić, fundować, umeblować się itp.) na czyjeś konto, zobowiązując kogoś do zapłacenia za to rachunku»
◊ Coś idzie, szło na czyjś rachunek «coś obciąża, obciążyło kogoś jako sprawcę czegoś»
◊ Zdać rachunek z czegoś «zdać sprawę, wytłumaczyć się z czegoś»
3. «podsumowany spis należności za towar lub usługi, wystawiony przez sprzedawcę lub wykonawcę usług; należność do zapłacenia»

Duży, wysoki rachunek.

Rachunek za telefon, za gaz i elektryczność, za obiad.

Zapłacić, uregulować rachunek.

Wystawić rachunek.

Przedstawić komuś rachunek.

Rachunek wynosi kilkaset złotych.

4. pot. tylko w lm «arytmetyka jako przedmiot nauczania w niższych klasach szkoły podstawowej; matematyka»

Dostać piątkę z rachunków.

Odrabiać rachunki.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • rachunek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. rachuneknku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonywanie działań arytmetycznych, obliczanie, rachowanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pomylić się w rachunku. Skończyć rachunek. Błąd w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rachunek — 1. Rachunek sumienia «analiza własnego postępowania, krytyczna ocena przyjętej postawy, podjętych decyzji»: Głęboki rachunek sumienia powinni zrobić wszyscy członkowie PZPR, bo wszyscy mieli jakąś tam możność przeciwstawiania się złu. PiŻ 29/1981 …   Słownik frazeologiczny

  • Karel Rachůnek — Tschechien Karel Rachůnek Personenbezogene Informationen …   Deutsch Wikipedia

  • Karel Rachůnek — Infobox Ice Hockey Player position = Defence shoots = Right height ft = 6 height in = 2 weight lb = 220 team = HC Dynamo Moscow former teams = New York Rangers Ottawa Senators New Jersey Devils league = KHL nationality = CZE birth date = Birth… …   Wikipedia

  • Karel Rachůnek — Données clés Nationalité …   Wikipédia en Français

  • stracić rachunek — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie móc się doliczyć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po kolejnym kieliszku stracili rachunek. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Championnat du monde de roller in line hockey IIHF 2008 — Infobox compétition sportive Championnat du monde de roller in line hockey IIHF 2008 Sport Roller in line hockey Organisateur(s) Fédération internationale de hockey sur glace Éditions 12 Lieu …   Wikipédia en Français

  • Championnat du monde de hockey sur glace 2010 — Infobox compétition sportive Allemagne 2010 Sport Hockey sur glace Organisateur(s) Fédération internationale de hockey sur glace Éditions 74e édition Lieu …   Wikipédia en Français

  • Championnat du monde de hockey sur glace 2009 — Infobox compétition sportive Suisse 2009 Généralités Sport Hockey sur glace …   Wikipédia en Français

  • Championnat du monde de hockey sur glace 2011 — Infobox compétition sportive Slovaquie 2011 Généralités Sport Hockey sur glace Organisateur(s) Fédération internationale de hockey …   Wikipédia en Français