rada


rada
ż IV, CMs. radzie; lm D. rad
1. «to, co się doradza, porada; sposób zaradzenia czemuś»

Dobra, mądra, praktyczna, życzliwa, cenna, przyjacielska rada.

Potrzebować, szukać, zasięgać rady.

Pomagać, służyć komuś radą.

Prosić kogoś o radę.

Słuchać czyichś rad.

Dawać komuś rady.

Udzielać rad.

◊ Trudna rada, nie ma rady, pot. nie da rady «nie ma innego wyjścia, nie można zaradzić w danej sytuacji; trudno, nic się nie poradzi, tak musi być»
◊ Jedyna rada (na coś) «skuteczny sposób (na coś)»
◊ Jest, znajdzie się na coś, na kogoś rada «można sobie poradzić z kimś, z czymś»
◊ Nie ma innej rady, tylko (jak)… «jedynym sposobem załatwienia czegoś jest…»
◊ Dać sobie radę, przestarz. dać sobie rady z czymś, z kimś; dać czemuś, rzad. komuś radę «poradzić sobie z kimś, z czymś; opanować, pokonać coś, kogoś; przezwyciężyć coś»
2. «zgromadzenie obradujące; zespół ludzi wybranych przez pewną grupę społeczną lub powołanych przez władzę; instytucja doradcza lub decydująca w pewnych sprawach»

Rada familijna.

Rada naukowa.

Rada wojenna.

Rada gminy.

Wybierać, rozwiązać radę.

Zasiadać w radzie.

Przewodniczyć radzie.

Wezwać kogoś na radę.

Wybory do rad.

∆ Rada nadzorcza «organ osoby prawnej (spółki, spółdzielni) powołany do stałego nadzorowania i kontrolowania jej działalności»
∆ Rada narodowa «w Polsce Ludowej: terenowy organ władzy państwowej, działający we wszystkich jednostkach administracyjno-terytorialnych (np. w województwie, gminie, mieście, dzielnicy)»
∆ Rada pedagogiczna «nauczyciele jednej szkoły, decydujący pod przewodnictwem kierownika lub dyrektora w sprawach ocen, promocji oraz w sprawach dyscyplinarnych uczniów»
∆ Rada pracownicza «organ samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego, wybierany przez ogół pracowników»
∆ Rada wydziału «organ przedstawicielski wydziału wyższej uczelni, obejmujący pracowników naukowych; także zebranie tego organu»
∆ Rada zakładowa «w Polsce Ludowej: organ zakładowej organizacji związku zawodowego reprezentujący interesy zawodowe pracowników wobec kierownictwa zakładu pracy»
∆ Rada Ministrów «organ zarządzająco-wykonawczy, w którego skład w Polsce wchodzą: premier, wicepremierzy, ministrowie oraz określeni ustawą przewodniczący komisji i komitetów»
∆ Rada Państwa «w Polsce Ludowej: kolegialny, naczelny organ władzy państwowej wybierany przez sejm spośród posłów, mający prawo wydawania dekretów z mocą ustawy, powoływania i odwoływania członków rządu w okresie między sesjami sejmu»
3. przestarz. «radzenie nad jakąś sprawą, nad jakimś zagadnieniem, omawianie czegoś; narada»
◊ Rada w radę «po naradzeniu się»

Słownik języka polskiego . 2013.

 • rada — rada …   Dictionnaire des rimes

 • RADA — bezeichnet: Rada (Fluss), Nebenfluss der San in der Wojewodschaft Karpatenvorland ein slawisches Wort für Rat, im Sinne von Parlament, siehe Werchowna Rada eine Mineralwassermarke aus Montenegro auf ukrainisch die Regierung der Ukrajinska Narodna …   Deutsch Wikipedia

 • Rada — bezeichnet: Rada (Fluss), Nebenfluss der San in der Wojewodschaft Karpatenvorland Rada (Jemen), Stadt im Jemen ein slawisches Wort für Rat, im Sinne von Parlament: Zentralna Rada (dt. „Zentralrat“), das Parlament der Volksrepublik Ukraine… …   Deutsch Wikipedia

 • Rada — is the term for council or assembly borrowed by Polish from the Low Franconian Rad (council) and later passed into the Czech, Ukrainian, and Belarusian languages.Normally it is translated as council . Sometimes it corresponds to parliament , or… …   Wikipedia

 • Rada — Saltar a navegación, búsqueda Rada puede hacer referencia a: La localidad cántabra de Rada. La localidad navarra de Rada. Lugares más profundos rada (náutica) en los ríos o zonas costeras, aptos para espera de los buques. Y también a Royal… …   Wikipedia Español

 • rada — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. radzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} to, co się komuś radzi, proponuje; sposób zaradzenia czemuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dać komuś dobrą, przyjacielską radę. Nie posłuchać rady …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • rada — rȃda ž <G mn rádā> DEFINICIJA pom. mjesto prikladno za sidrenje plovila; vanjska luka, predluka ETIMOLOGIJA tal. rada …   Hrvatski jezični portal

 • rada — w radę «po naradzeniu się»: (...) rada w radę ustalili, że trzeba wysłać kogoś na zwiady. Ale że nikt nie chciał wyruszać w taką długą podróż, więc ciągnięto losy. M. Wojtyszko, Bromba …   Słownik frazeologiczny

 • rada- Ⅱ — *rada , *radaz germ., stark. Maskulinum (a); nhd. Rat, Mittel, Vorrat; ne. advice, provision; Rekontruktionsbasis: anfrk., as., ahd.; Hinweis: s. *rēdan; Quelle: Personenname? (5. Jh.); Etymologie …   Germanisches Wörterbuch

 • Rada'a — was the former capital under the Taharid Dynasty. Hometown of notable figures in Yemeni history, such as Abraham Sahoubah, great grandson of Alrashed Sahoubah, founder of wealthy Jewish/gypsy pseudo tribes which flourished in the arts crafts and… …   Wikipedia

 • Rada — f Slavonic: short form of various female compound names containing the vocabulary element rad glad, as for example Radostława (see RADOSŁAW (SEE Radosław)) …   First names dictionary