bombramreja


bombramreja
ż I, DCMs. \bombramrejaei; lm M. \bombramrejaeje, D. \bombramrejaei
żegl. «reja umocowana bezpośrednio nad bramreją (piąta, licząc od pokładu) na stendze masztu»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • bom- — «pierwszy człon wyrazów złożonych będących nazwami części omasztowania i ożaglowania, np. bomstenga, bombramreja, bomkliwer, bombramżagiel, bombramstenga» ‹hol.› …   Słownik języka polskiego