ahistorycznie


ahistorycznie
przysłów. od ahistoryczny

Traktować coś ahistorycznie.

Myśleć ahistorycznie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ahistorycznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. ahistoryczny: Traktować coś ahistorycznie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • metafilozofia — ż I, DCMs. metafilozofiafii, blm filoz. «teoria filozofii mająca za przedmiot filozofię pojmowaną ahistorycznie jako specyficzną dziedzinę wiedzy» …   Słownik języka polskiego

  • metafizyka — ż III, CMs. metafizykayce, blm 1. filoz. «dyscyplina filozoficzna, nauka o pierwszych zasadach bytu; teoria bytu, ontologia» 2. filoz. «sposób filozoficznego ujmowania rzeczywistości przeciwstawny dialektyce, ujmujący zjawiska statycznie,… …   Słownik języka polskiego