ahistoryczny


ahistoryczny
«nie uwzględniający czynników historycznych, nie mający perspektywy historycznej»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ahistoryczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} pomijający czynniki i uwarunkowania historyczne : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spekulacje ahistoryczne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ahistorycznie — przysłów. od ahistoryczny Traktować coś ahistorycznie. Myśleć ahistorycznie …   Słownik języka polskiego

  • ahistorycznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. ahistoryczny: Traktować coś ahistorycznie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ahistoryczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc.ahistorycznośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. ahistoryczny: Ahistoryczność metafizyki niemieckiej. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień