rozepchać


rozepchać
dk I, \rozepchaćam, \rozepchaćasz, \rozepchaćają, \rozepchaćaj, \rozepchaćał, \rozepchaćany
rozepchnąć dk Va, \rozepchaćpchnę, \rozepchaćpchniesz, \rozepchaćpchnij, \rozepchaćpchnął, \rozepchaćpchnęła, \rozepchaćpchnęli, \rozepchaćpchnąwszy - rozpychać ndk I, \rozepchaćam, \rozepchaćasz, \rozepchaćają, \rozepchaćaj, \rozepchaćał, \rozepchaćany
1. «powiększyć objętość czegoś, rozszerzyć przez nacisk od wewnątrz»

Rozepchać za ciasne buty.

Rozepchnąć spodnie.

2. zwykle ndk «pchając, popychając odtrącać, roztrącać»

Rozpychać ludzi w autobusie.

Rozpychał wszystkich łokciami.

rozepchać się, rozepchnąć się - rozpychać się
1. «ulec rozepchaniu, rozszerzeniu pod wpływem nacisku od wewnątrz»

Sweter rozepchał się na łokciach.

2. zwykle ndk «pchając, popychając utorować sobie drogę»

Rozpychali się w tłumie.

◊ Rozpychać się łokciami «walczyć o swój byt, o pozycję w życiu, nie licząc się z nikim i z niczym»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozepchać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}rozpychać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozepchać się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}rozpychać się I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozpychać — → rozepchać …   Słownik języka polskiego

  • rozdeptać — dk IX, rozdeptaćpczę (rozdeptaćpcę), rozdeptaćpczesz (rozdeptaćpcesz), rozdeptaćdepcz, rozdeptaćał, rozdeptaćany rozdeptywać ndk VIIIa, rozdeptaćtuję, rozdeptaćtujesz, rozdeptaćtuj, rozdeptaćywał, rozdeptaćywany 1. «depcząc rozgnieść, zmiażdżyć… …   Słownik języka polskiego

  • rozpychać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozpychaćam, rozpychaća, rozpychaćają, rozpychaćany {{/stl 8}}– rozepchać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa{{/stl 8}}, rozepchnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, rozpychaćnę, rozpychaćnie, rozpychaćnij, rozpychaćnął,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozbić — dk Xa, rozbićbiję, rozbićbijesz, rozbićbij, rozbićbił, rozbićbity rozbijać ndk I, rozbićam, rozbićasz, rozbićają, rozbićaj, rozbićał, rozbićany 1. «uderzeniem, uderzeniami rozłupać coś na części, na kawałki; stłuc przez upuszczenie czegoś lub… …   Słownik języka polskiego

  • rozczłapać — dk IX, rozczłapaćpię, rozczłapaćpiesz, rozczłapaćczłap, rozczłapaćał, rozczłapaćany «rozepchać, zniszczyć (obuwie) przez długotrwałe noszenie» …   Słownik języka polskiego

  • rozpychać się — I – rozepchać się, {{/stl 13}}{{stl 8}}rzad. {{/stl 8}}rozepchnąć się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ulegać rozepchaniu, zwiększać swoją objętość pod wpływem nacisku od wewnątrz : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spodnie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień