rozładowywać


rozładowywać

Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozładowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, rozładowywaćowuję, rozładowywaćowuje, rozładowywaćany {{/stl 8}}– rozładować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, rozładowywaćduję, rozładowywaćduje, rozładowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozładowywać się – rozładować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o przewodnikach, kondensatorach itp.: tracić ładunek elektryczny {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} o akumulatorze: tracić zdolność wytwarzania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozładować — dk IV, rozładowaćduję, rozładowaćdujesz, rozładowaćduj, rozładowaćował, rozładowaćowany rozładowywać ndk VIIIa, rozładowaćowuję, rozładowaćowujesz, rozładowaćowuj, rozładowaćywał, rozładowaćywany 1. «pozbawić coś ładunku, opróżnić coś z ładunku;… …   Słownik języka polskiego

  • bocznica — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odcinek toru kolejowego będący odnogą od głównej linii kolejowej, przeznaczony do ruchu w obrębie zakładu przemysłowego lub do postoju pociągów,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • luk — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 7}} zamykany pokrywą otwór w pokładzie statku, służący np. do załadunku i wyładunku towarów, doprowadzania powietrza i światła do wnętrza statku, schodzenia w głąb kadłuba itp.; pomieszczenie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozbrajać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozbrajaćam, rozbrajaća, rozbrajaćają, rozbrajaćany {{/stl 8}}– rozbroić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, rozbrajaćbroję, rozbrajaćbroi, rozbrajaćbrój, rozbrajaćbrojony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozbrajać się – rozbroić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pozbawiać się broni, uzbrojenia; ograniczać lub likwidować siły zbrojne; demilitaryzować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oddziały partyzanckie rozbroiły się. Państwo rozbraja się.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozluźniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozluźniaćam, rozluźniaća, rozluźniaćają, rozluźniaćany {{/stl 8}}– rozluźnić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, rozluźniaćnię, rozluźniaćni, rozluźniaćnij, rozluźniaćniony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyładowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, wyładowywaćowuję, wyładowywaćowuje, wyładowywaćany {{/stl 8}}– wyładować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, wyładowywaćduję, wyładowywaćduje, wyładowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień