rozmyślny


rozmyślny
«zrobiony z rozwagą, z rozmysłem, nieprzypadkowy; baczny, rozważny, umyślny»

Rozmyślny czyn.

Rozmyślne zabójstwo.

Rozmyślne działanie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozmyślny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} popełniany celowo, świadomie; przemyślany wcześniej; nieprzypadkowy, umyślny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozmyślne kłamtwo, zabójstwo. Rozmyślna prowokacja. Rozmyślny faul. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • umyślny — umyślnyni 1. «zgodny z czyimś zamierzeniem; nieprzypadkowy, rozmyślny» Umyślne szkodzenie komuś. Umyślne unikanie kogoś. ∆ praw. Wina umyślna «wina polegająca na zamiarze popełnienia czynu przestępnego lub na godzeniu się na możliwy skutek» 2.… …   Słownik języka polskiego

  • umyślny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, umyślnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} wynikający z czyjegoś świadomego zamierzenia, planu; specjalny, nieprzypadkowy, rozmyślny, tendencyjny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jestem pewien, że było to umyślne działanie na szkodę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień