brat


brat
m IV, DB. -a, C. -u, Ms. bracie; lm M. bracia, DB. braci, N. braćmi
1. «każdy z synów mających wspólnych rodziców w stosunku do drugiego syna lub córki»

Starszy, młodszy brat.

Rodzony brat.

∆ Brat przyrodni «syn tego samego ojca i innej matki lub tej samej matki i innego ojca»
∆ Brat mleczny «o kimś wykarmionym piersią tej samej kobiety, ale nie krewnym»
∆ Brat cioteczny «syn ciotki»
∆ Brat stryjeczny «syn stryja»
∆ Brat bliźniaczy, bliźni «bliźniak»
∆ Bracia syjamscy «bliźnięta zrośnięte ze sobą, urodzone w Syjamie w 1811 r.; także bliźnięta płci męskiej zrośnięte ze sobą»
przen. «dwaj nierozłączni przyjaciele»
rzad. Brat wujeczny «syn wuja»
◊ Ani brat, ani swat; ni brat, ni swat «o kimś obcym, zupełnie obojętnym»
2. «człowiek, z którym się jest związanym przyjaźnią, bliskimi stosunkami ze względu na wspólne przeżycia, przekonania, zainteresowania, pochodzenie społeczne, narodowe itp.; kolega, towarzysz; także o człowieku w ogóle, jako o istocie zasługującej na życzliwość, pomoc itp.»

Bracia żołnierze!

Bracia robotnicy!

Bracia Polacy!

Brat po piórze.

Brat po fachu.

Człowiek człowiekowi bratem.

◊ Brat łata «człowiek towarzyski, przystępny, zgodny, poczciwy»
◊ Być z kimś za pan brat «być z kimś w poufałych stosunkach, jak równy z równym»
◊ W formie wołacza: Bracie! «koleżeński, poufały zwrot»
3. «zakonnik, mnich»

Brat furtian.

Bracia franciszkanie.

4. «członek bractwa lub ugrupowania religijnego»
∆ Bracia polscy «arianie»
∆ Bracia czescy, rzadziej: bracia morawscy «odłam husytyzmu, sekta religijna powstała w Czechach w XV w.»

Słownik języka polskiego . 2013.

 • Brat- — Brat …   Deutsch Wörterbuch

 • braţ — BRAŢ, braţe, s.n. 1. Segment al membrului superior cuprins între cot şi umăr; partea de la umăr până la încheietura mâinii; p. ext. membrul superior al corpului omenesc. ♢ loc. adv. În braţe = cu braţele petrecute în jurul corpului cuiva (spre a… …   Dicționar Român

 • brat — brȁt m <zb. brȁća> DEFINICIJA 1. muškarac drugoj osobi koja je rođena od istih roditelja, rođeni brat, pravi brat (za razliku od polubrata, koji je od jednog zajedničkog roditelja) 2. term. pripadnik neke organizacije prema drugim… …   Hrvatski jezični portal

 • brat — brat·ling; brat·tach; brat·tic·er; brat·tish; brat·tish·ing; brat·ty; brat·wurst; cel·e·brat·er; cer·e·brat·u·lus; fi·brat·ed; ter·e·brat·u·la; um·brat·ed; um·brat·ic; ver·te·brat·ed; vi·brat·ing·ly; brat; brat·tice; brat·tle; ter·e·brat·u·lid;… …   English syllables

 • Brat — (br[a^]t), n. [OE. bratt coarse garnment, AS. bratt cloak, fr. the Celtic; cf. W. brat clout, rag, Gael. brat cloak, apron, rag, Ir. brat cloak; properly then, a child s bib or clout; hence, a child.] 1. A coarse garment or cloak; also, coarse… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • brat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, C. u, Mc. bracie; lm M. bracia, N. braćmi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba płci męskiej mająca tych samych rodziców, których ma ktoś inny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Młodszy, starszy …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Brät — für die Wurstherstellung Brät oder Wurstbrät (von althochdeutsch brāto, „schieres Fleisch, Weichteile“) ist Hackfleisch oder feiner gekuttertes Fleisch, wie es zur Wurstherstellung verwendet wird. Neben …   Deutsch Wikipedia

 • brat — [bræt] n informal [Date: 1500 1600; Origin: Perhaps from brat rough or torn piece of clothing (10 20 centuries), from Old Irish bratt cloak ] 1.) a badly behaved child ▪ a spoiled brat 2.) Army/Navy/military etc brat …   Dictionary of contemporary English

 • brat — adj., te; et brat fald; en brat afslutning …   Dansk ordbog

 • brat — [brat] n. [ME, cloak of coarse cloth < OE bratt < Gael, mantle, cloth, rag: present sense ? from child s bib or apron] 1. a child, esp. an impudent, unruly child: scornful or playful term 2. Slang the son or daughter of a person in a… …   English World dictionary

 • brat|ty — «BRAT ee», adjective. ti|er, ti|est. Informal. disobedient; impudent; fresh. –brat´ti|ness, noun …   Useful english dictionary