rozpryskać


rozpryskać
dk I, \rozpryskaćam, \rozpryskaćasz, \rozpryskaćają, \rozpryskaćaj, \rozpryskaćał, \rozpryskaćany rzad. rozprysnąć dk Va, rzad. Vc \rozpryskaćnę, \rozpryskaćpryśniesz, \rozpryskaćpryśnij, \rozpryskaćnął (\rozpryskaćprysł), \rozpryskaćnęła (\rozpryskaćprysła), \rozpryskaćnęli, \rozpryskaćpryśnięty (\rozpryskaćprysły), \rozpryskaćnąwszy (\rozpryskaćprysłszy) - rozpryskiwać ndk VIIIb, \rozpryskaćkuję, \rozpryskaćkujesz, \rozpryskaćkuj, \rozpryskaćiwał, \rozpryskaćiwany
«rozchlapać coś na wszystkie strony bryzgając, pryskając»

Rozpryskać pianę po całej łazience.

Koła samochodu rozpryskiwały rzadkie błoto.

Wiatr rozpryskiwał krople deszczu po szybach.

rozpryskać się, rozprysnąć się - rozpryskiwać się
1. «o płynach: zostać rozchlapanym, rozpryskanym»

Kałuże rozpryskiwały się pod nogami.

2. «rozpaść się na drobne części; rozsypać się, rozbić się gwałtownie»

Porcelanowy kubek rozprysł się na kawałki.

przen.

Grupa turystów rozprysnęła się po parku.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozpryskać (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. rozpryskiwać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozpryskiwać się – rozpryskać się, rozprysnąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o płynach: być rozpryskiwanym, rozbryzgiwanym na wszystkie strony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Deszcz rozpryskiwał się o szybę samochodu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozpryskiwać — → rozpryskać …   Słownik języka polskiego

  • rozprysnąć — → rozpryskać …   Słownik języka polskiego

  • rozbryzgać — dk I, rozbryzgaćam, rozbryzgaćasz, rozbryzgaćają, rozbryzgaćaj, rozbryzgaćał, rozbryzgaćany rozbryznąć dk Va, rozbryzgaćnę, rozbryzgaćźniesz, rozbryzgaćźnij, rozbryzgaćnął, rozbryzgaćnęła, rozbryzgaćnęli, rozbryzgaćźnięty, rozbryzgaćnąwszy… …   Słownik języka polskiego

  • rozchlapać — dk IX, rozchlapaćpię, rozchlapaćpiesz, rozchlapaćchlap, rozchlapaćał, rozchlapaćany rozchlapywać ndk VIIIa, rozchlapaćpuję, rozchlapaćpujesz, rozchlapaćpuj, rozchlapaćywał, rozchlapaćywany «chlapiąc rozlać, rozbryzgać, rozpryskać dokoła» Myjąc… …   Słownik języka polskiego

  • rozpylić — dk VIa, rozpylićlę, rozpylićlisz, rozpylićpyl, rozpylićlił, rozpylićlony rozpylać ndk I, rozpylićam, rozpylićasz, rozpylićają, rozpylićaj, rozpylićał, rozpylićany 1. «rozbić ciecz na bardzo drobne krople lub mgłę za pomocą rozpylacza» Rozpylać… …   Słownik języka polskiego

  • zapluskać — dk I, zapluskaćam, zapluskaćasz, zapluskaćają, zapluskaćaj, zapluskaćał a. IX, zapluskaćpluszczę, zapluskaćpluszczesz, zapluskaćpluszcz 1. «o cieczy: poruszyć się, rozpryskać się z pluskiem» Zapluskała wylewana woda. Deszcz zapluskał w kałużach.… …   Słownik języka polskiego

  • rozpryskiwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, rozpryskiwaćkuję, rozpryskiwaćkuje, rozpryskiwaćany {{/stl 8}}– rozpryskać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, rozpryskiwaćam, rozpryskiwaća, rozpryskiwaćają rozpryskiwaćany {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień