rozród


rozród
m IV, D. \rozródrodu, Ms. \rozródrodzie, blm
biol. «zespół czynności organizmów żywych prowadzący do wytworzenia potomstwa i zapewniający gatunkowi ciągłość istnienia; rozmnażanie się»

Rozród płciowy, bezpłciowy.

Rozród wegetatywny.

Okres rozrodu.

Rozród węgorzy w morzu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozród — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. rozródrodu, Mc. rozródrodzie {{/stl 8}}{{stl 7}} u człowieka i organizmów żywych: wszelkie czynności i procesy związane z wydawaniem potomstwa, zapewniające ciągłość istnienia gatunku; rozmnażanie się : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • monogonia — ż I, DCMs. monogonianii, blm biol. «rozród bezpłciowy, bez udziału komórki jajowej; ma miejsce wówczas, gdy nowy organizm rozwija się z części organizmu matczynego: przez podział (np. u pierwotniaków), przez pączkowanie (np. u jamochłonów) lub… …   Słownik języka polskiego

  • mnożyć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, mnożyćżę, mnożyćży, mnoż, mnożyćżony {{/stl 8}}– pomnożyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa {{/stl 8}}{{stl 7}} wykonywać działanie arytmetyczne mnożenia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mnożyć ułamki. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień