rozsiać


rozsiać
dk Xb, \rozsiaćsieję, \rozsiaćsiejesz, \rozsiaćsiej, \rozsiaćsiał, \rozsiaćsiali a. \rozsiaćsieli, \rozsiaćsiany - rozsiewać ndk I, \rozsiaćam, \rozsiaćasz, \rozsiaćają, \rozsiaćaj, \rozsiaćał, \rozsiaćany
1. «siejąc rozrzucić, rozsypać nawozy sztuczne, także nasiona roślin, zwykle za pomocą maszyn rolniczych, najczęściej na dużej powierzchni gruntu; spowodować rozsypywanie się, przenoszenie się nasion roślin w różne miejsca i dostawanie się ich do gleby»

Wiatr, ptaki rozsiewają nasiona roślin, zarodniki paproci.

Za pomocą maszyn ziarno jest rozsiewane równomiernie.

przen. częściej ndk «rozprzestrzeniać, rozpraszać, roztaczać, rozwiewać coś»

Rozsiewała wokół siebie zapach perfum.

Lampy rozsiewały słaby blask.

Chora rozsiewała zarazki.

2. częściej ndk «rozpowszechniać, rozgłaszać coś, szerzyć (wieści)»

Rozsiewać pogłoski, plotki.

Rozsiewano niepokojące wieści.

rozsiać się - rozsiewać się «o nasionach: zostać rozsianym; wysypać się z torebek nasiennych»

Chwasty same się rozsiewają.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozsiać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}rozsiewać I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozsiewać — → rozsiać …   Słownik języka polskiego

  • porozsiewać — dk I, porozsiewaćam, porozsiewaćasz, porozsiewaćają, porozsiewaćaj, porozsiewaćał, porozsiewaćany 1. «wiele czegoś stopniowo, kolejno rozsiać; rozsiać, rozrzucić wiele czegoś w wielu miejscach» Porozsiewać nawozy na polach. Wiatr porozsiewał… …   Słownik języka polskiego

  • rozsiewać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozsiewaćam, rozsiewaća, rozsiewaćają, rozsiewaćany {{/stl 8}}– rozsiać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIb, rozsiewaćsieję, rozsiewaćsieje, rozsiewaćsiał, rozsiewaćsiali || reg. rozsiewaćsieli, rozsiewaćsiany {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozsiany — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. rozsiać (p.) rozsiany «występujący, rozmieszczony w pewnych odstępach od siebie, znajdujący się w różnych miejscach na znacznym obszarze» Punkty turystyczne rozsiane są po całym kraju. Domki rozsiane wśród… …   Słownik języka polskiego