rozsmarować


rozsmarować
dk IV, \rozsmarowaćruję, \rozsmarowaćrujesz, \rozsmarowaćruj, \rozsmarowaćował, \rozsmarowaćowany - rozsmarowywać ndk VIIIa, \rozsmarowaćowuję, \rozsmarowaćowujesz, \rozsmarowaćowuj, \rozsmarowaćywał, \rozsmarowaćywany
«smarując rozprowadzić coś cienką warstwą»

Rozsmarować masło na chlebie.

Rozsmarował klej po całej powierzchni deski.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozsmarowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, rozsmarowywaćowuję, rozsmarowywaćowuje, rozsmarowywaćany {{/stl 8}}– rozsmarować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, rozsmarowywaćruję, rozsmarowywaćruje, rozsmarowywaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} smarując, rozprowadzić coś po… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • głowa — 1. Alkohol, wino, piwo itp. szumi komuś w głowie «ktoś jest oszołomiony po wypiciu alkoholu, wina, piwa itp.»: Długo nie mogę zasnąć, w głowie szumi mi piwo, pocałunki puchną na wargach, a policzek pali ze wstydu. Z. Kruszyński, Na lądach. 2.… …   Słownik frazeologiczny

  • nałożyć — dk VIb, nałożyćżę, nałożyćżysz, nałożyćłóż, nałożyćżył, nałożyćżony nakładać ndk I, nałożyćam, nałożyćasz, nałożyćają, nałożyćaj, nałożyćał, nałożyćany 1. «umieścić, położyć coś na czymś» Nałożyć mięsa na talerz, sera na chleb. Nakładać zboże na… …   Słownik języka polskiego

  • ponakładać — dk I, ponakładaćam, ponakładaćasz, ponakładaćają, ponakładaćaj, ponakładaćał, ponakładaćany 1. «nakłaść wiele czegoś na coś, kolejno» Ponakładać kanapki na talerze. 2. «rozsmarować, położyć cienką warstwą wiele czegoś, w wielu miejscach, kolejno» …   Słownik języka polskiego

  • rozmazać — dk IX, rozmazaćmażę, rozmazaćmażesz, rozmazaćmaż, rozmazaćał, rozmazaćany rozmazywać ndk VIIIa, rozmazaćzuję, rozmazaćzujesz, rozmazaćzuj, rozmazaćywał, rozmazaćywany «mażąc rozprowadzić, rozetrzeć coś; rozsmarować» Rozmazać farbę. Rozmazać… …   Słownik języka polskiego

  • rozprowadzić — ndk VIa, rozprowadzićdzę, rozprowadzićdzisz, rozprowadzićwadź, rozprowadzićdził, rozprowadzićdzony rozprowadzać ndk I, rozprowadzićam, rozprowadzićasz, rozprowadzićają, rozprowadzićaj, rozprowadzićał, rozprowadzićany 1. «wysłać, doprowadzić coś… …   Słownik języka polskiego

  • smarny — «dający się łatwo smarować, rozsmarować; służący do smarowania» Środek smarny. Oleje smarne …   Słownik języka polskiego