rozstawać się


rozstawać się

Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozstawać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, rozstawać sięstaję się, rozstawać sięstaje się, rozstawać sięwaj się {{/stl 8}}– rozstać się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVc, rozstawać sięstanę się, rozstawać sięstanie się, rozstawać sięstań się {{/stl 8}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozstawać się — Rozstać się z życiem, ze światem, z tym światem zob. życie 20 …   Słownik frazeologiczny

  • rozchodzić się — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, rozchodzić siędzę się, rozchodzić siędzi się, rozchodzić sięchodź się {{/stl 8}}– rozejść się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, rozchodzić sięjdę się, rozchodzić sięjdzie się, rozchodzić sięzejdź się, rozchodzić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozstać się — dk, rozstać sięstanę się, rozstać sięstaniesz się, rozstać sięstań się, rozstać sięstał się rozstawać się ndk IX, rozstać sięstaję się, rozstać sięstajesz się, rozstać sięwaj się, rozstać sięwał się 1. «oddalić się, odejść od kogoś, zwykle… …   Słownik języka polskiego

  • żegnać się — I – pożegnać się {{/stl 13}}{{stl 7}} żegnać kogoś lub coś, rozstawać się z kimś lub czymś; rozłączać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Żegnać się z bliskimi. Pożegnać się z gospodarzami.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}żegnać się –… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozłączać się – rozłączyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} rozstawać się z kimś; tracić łączność, np. telefoniczną, radiową : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podczas wojny rozłączył się z ojcem. – Uwaga! Za chwilę się rozłączamy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozstać się [pożegnać się] z tym światem [ze światem] — {{/stl 13}}{{stl 7}} eufemistycznie: umrzeć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niełatwo mu było rozstać się (pożegnać się) ze światem. Rozstawać się z tym światem w cierpieniach, bezboleśnie, szybko. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozstać się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}rozstawać się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozdzielać się – rozdzielić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dzielić się na części : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozdzielmy się: część zostanie, a część pójdzie dalej. – Dzieci! Nie rozdzielać się! {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nosić — ndk VIa, noszę, nosićsisz, noś, nosićsił, noszony 1. «trzymając coś w rękach, na plecach lub w inny sposób, chodzić z tym (długo lub wielokrotnie); dźwigać» Nosić bagaże, paczki, skrzynie, toboły, walizki, ciężary. Nosić coś na plecach, na… …   Słownik języka polskiego