rozstawienie


rozstawienie
n I
1. rzecz. od rozstawić.
2. «porządek, sposób, w jaki coś rozstawiono, ugrupowano, układ czegoś»
∆ Rozstawienie oczu, kości policzkowych «odległość od siebie oczu, kości policzkowych w linii prostej»
rozstawienie się rzecz. od rozstawić się.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozstawienie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. rozstawić. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} usytuowanie elementów względem siebie; układ : {{/stl 7}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • interlineacja — ż I, DCMs. interlineacjacji, blm druk. «przedzielanie wierszy tekstu interlinią, rozstawienie wierszy; interliniowanie» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • obstawić — dk VIa, obstawićwię, obstawićwisz, obstawićstaw, obstawićwił, obstawićwiony obstawiać ndk I, obstawićam, obstawićasz, obstawićają, obstawićaj, obstawićał, obstawićany 1. «zgromadzić ludzi lub przedmioty naokoło lub wzdłuż czegoś; otoczyć,… …   Słownik języka polskiego

  • ordynek — m III, D. ordyneknku, N. ordyneknkiem; lm M. ordyneknki przestarz. «szyk, układ, rozstawienie (zwłaszcza wojska); szereg, rząd» Ordynek bojowy, wojskowy. Iść w ordynku. Stać, stanąć w ordynku. ‹niem.› …   Słownik języka polskiego

  • porządek — m III, D. porządekdku, N. porządekdkiem; lm M. porządekdki 1. zwykle blm «regularny układ, rozkład, rozstawienie, plan czegoś; należyty ład, stan czegoś; czystość, schludność» Idealny, wzorowy porządek. Naturalny, przyrodzony porządek. Porządek… …   Słownik języka polskiego

  • rozstaw — m IV, D. u, Ms. rozstawwie; lm M. y «odległość, odstęp między poszczególnymi, jednorodnymi elementami czegoś, między dwiema rzeczami tego samego rodzaju; rozstawienie» Znormalizowany rozstaw okien. ∆ techn. Rozstaw osi «odległość w rzucie… …   Słownik języka polskiego

  • rozsunąć — dk Vb, rozsunąćnę, rozsunąćniesz, rozsunąćsuń, rozsunąćnął, rozsunąćnęła, rozsunąćnęli, rozsunąćnięty, rozsunąćnąwszy rozsuwać ndk I, rozsunąćam, rozsunąćasz, rozsunąćają, rozsunąćaj, rozsunąćał, rozsunąćany 1. «odsuwając rozdzielić, rozłączyć… …   Słownik języka polskiego

  • obstawiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, obstawiaćam, obstawiaća, obstawiaćają, obstawiaćany {{/stl 8}}– obstawić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, obstawiaćwię, obstawiaćwi, obstawiaćwiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień