rurowy


rurowy
przym. od rura (zwykle w zn. 1)

Rurowa rama motocykla.

Rusztowanie rurowe.

Przewód rurowy.

Instalacja rurowa.

Połączenie rurowe.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • rurowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. rura (zwykle w zn. 1.): Odpływ rurowy. Gwint rurowy. Instalacja rurowa. Przewody, osłony rurowe. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • БЛОК-ТРУБА ОБЪЁМНЫЙ — объёмный блок с нижней, двумя боковыми и верхней панелями (Болгарский язык; Български) обемен блок тръба (Чешский язык; Čeština) prostorový dílec (Немецкий язык; Deutsch) Raumzelle in Röhrenform (Венгерский язык; Magyar) csóalakú térelem… …   Строительный словарь

  • ДРЕНАЖ ТРУБЧАТЫЙ — дренаж с помощью дрен, выполненных из перфорированных или щелевых труб (Болгарский язык; Български) тръбен дренаж (Чешский язык; Čeština) trubková drenáž (Немецкий язык; Deutsch) Rohrdränung (Венгерский язык; Magyar) alagcsö (Монгольский язык)… …   Строительный словарь

  • КОМПЕНСАТОР ТРУБОПРОВОДА — устройство в виде прокладок, постановочных колец, манжет или изогнутого участка трубы, применяемое для снятия температурных напряжений в трубопроводе без нарушения его герметичности (Болгарский язык; Български) компенсатор на тръбопровод (Чешский …   Строительный словарь

  • СВАЯ ТРУБЧАТАЯ — полая забивная цилиндрическая свая, образуемая погружением в грунт стальной или тонкостенной железобетонной трубы (Болгарский язык; Български) тръбен пилот (Чешский язык; Čeština) trubní pilota (Немецкий язык; Deutsch) Rohrpfahl (Венгерский язык; …   Строительный словарь

  • ТРУБА ДОРОЖНАЯ — простейшее искусственное сооружение для пропуска под полотном дороги ливневых и талых вод и небольших постоянно действующих водотоков (Болгарский язык; Български) пътна водосточна тръба (Чешский язык; Čeština) propustek (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • czwórnik — m III, D. a, N. czwórnikkiem; lm M. i 1. elektr. «układ elektryczny o dwóch parach końcówek» 2. techn. «łącznik rurowy (kanalizacyjny, wodociągowy) w kształcie prostego odcinka rury z dwiema bocznymi odnogami» …   Słownik języka polskiego

  • dwuzłączka — ż III, CMs. dwuzłączkaczce; lm D. dwuzłączkaczek techn. «łącznik rurowy do łączenia dwóch odcinków przewodu, tj. do połączeń tzw. śrubunkowych» …   Słownik języka polskiego

  • kryzować — ndk IV, kryzowaćzuję, kryzowaćzujesz, kryzowaćzuj, kryzowaćował, kryzowaćowany techn. «wstawiać kryzy w przewód rurowy w celu regulacji natężenia przepływu cieczy lub gazu» Kryzować instalację centralnego ogrzewania …   Słownik języka polskiego

  • krzyżak — m III, D. a, N. krzyżakkiem; lm M. i 1. «przedmiot w kształcie krzyża, sprzęt, część sprzętu lub konstrukcji składająca się z dwóch elementów przecinających się zwykle pod kątem prostym» Krzyżak do choinki. Stół na krzyżakach. 2. pot. «dziewczęcy …   Słownik języka polskiego