brodawka


brodawka
ż IV, CMs. \brodawkawce; lm D. \brodawkawek
1. «wyniosłość tkanki łącznej, pokryta nabłonkiem, występująca na powierzchni ciała, błon śluzowych lub wewnątrz narządu czy tkanki»

Brodawki językowe, sutkowe.

2. bot. «gruczołowate, kuliste wzniesienie na korzeniach, liściach, łodygach lub owocach roślin»

Brodawki korzeniowe.

3. med. «grudkowata narośl skórna, wywołana przez wirusy, występująca głównie na skórze rąk i twarzy»

Twarz oszpecona brodawkami.

Wypalać, usuwać brodawki.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • brodawka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. brodawkawce; lm D. brodawkawek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wypukłe zgrubienie tkanki łącznej, pokryte nabłonkiem, pełniące określoną funkcję biologiczną : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • бородавка — укр. бородавка, болг. брадавица, сербохорв. бра̀давица, словен. bradavica, чеш. bradavice, польск. brodawka, каш. bardôvka, в. луж. brodawka, н. луж. brodajca. Связано с борода; см. Бернекер 1, 73; Перссон 926. •• [Слав. *bordavъka, несомненно,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • sutek — m III, D. sutektka, N. sutektkiem; lm M. sutektki «parzysty gruczoł mleczny znajdujący się na brzusznej powierzchni ciała ssaków (u kobiet po obu stronach klatki piersiowej), mający postać wzniesienia zakończonego brodawką, w której znajdują się… …   Słownik języka polskiego

  • sutek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. sutektka {{/stl 8}}{{stl 7}} wzniesienie na gruczole mlecznym ssaków zakończone brodawką; także sama brodawka {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Janina coat of arms — Janina Battle cry: Janina Details Alternative names Clipeus in Clipeum, Szczyt w Szczycie, Tarcza w Tarczy, Pole w Polu …   Wikipedia

  • brodawkowy — przym. od brodawka (zwykle w zn. 1 i 2) a) w zn. 1: ∆ Obwódka, otoczka brodawkowa «obwódka dookoła brodawki piersiowej» b) w zn. 2: ∆ Bakterie brodawkowe «bakterie żyjące w brodawkach korzeniowych w symbiozie z rośliną» …   Słownik języka polskiego

  • dójka — ż III, CMs. dójkajce; lm D. dójkajek 1. «kobieta dojąca krowy; dojarka» 2. «brodawka sutkowa u zwierząt dojnych» 3. «krowa (owca) dająca mleko» …   Słownik języka polskiego

  • kądziołek — m III, D. kądziołekłka, N. kądziołekłkiem; lm M. kądziołekłki, D. kądziołekłków zool. «brodawka przędna na końcu odwłoka pająków brodawkowatych, z której wysnuwa się wydzielina gruczołów odwłokowych, zastygająca w pajęczynę» …   Słownik języka polskiego

  • sutkowy — przym. od sutek Brodawka sutkowa. ∆ anat. Gruczoł sutkowy → sutek …   Słownik języka polskiego

  • dójka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. dójkajce; lm D. dójkajek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kobieta, która doi krowy; dojarka {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} brodawka sutkowa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień