brodawkowy


brodawkowy
przym. od brodawka (zwykle w zn. 1 i 2)
a) w zn. 1:
∆ Obwódka, otoczka brodawkowa «obwódka dookoła brodawki piersiowej»
b) w zn. 2:
∆ Bakterie brodawkowe «bakterie żyjące w brodawkach korzeniowych w symbiozie z rośliną»

Słownik języka polskiego . 2013.