saletrzak


saletrzak
m III, D. -u, N. \saletrzakkiem, blm
chem. roln. «nawóz sztuczny azotowy stanowiący mieszaninę saletry amonowej (azotanu amonu) z węglanem wapniowym dokładnie zmielonym»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • saletrzak — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} nawóz sztuczny będący mieszaniną saletry amonowej i węglanu wapniowego {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień