saletrzany


saletrzany
«zawierający w swym składzie saletrę, zrobiony z saletry»
roln. Nawozy saletrzane «nawozy zawierające sole kwasu azotowego, łatwo rozpuszczalne w wodzie i łatwo przyswajalne przez rośliny»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • karbonit — m IV, D. u, Ms. karboniticie, blm górn. «materiał wybuchowy amonowo saletrzany, stosowany w kopalniach węglowych, w których występuje pył węglowy, a nie występuje metan (w kopalniach niegazowych)» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego