broszurować


broszurować
ndk IV, \broszurowaćruję, \broszurowaćrujesz, \broszurowaćruj, \broszurowaćował, \broszurowaćowany
«sczepiać, zszywać arkusze druku i ujmować je w miękką oprawę, nadając im kształt broszury»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • broszurować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, broszurowaćruję, broszurowaćruje, broszurowaćany {{/stl 8}}– zbroszurować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zszywać luźne kartki i oprawiać je w miękkie okładki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zbroszurować… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • broszurowanie — n I rzecz. od broszurować Broszurowanie książek w introligatorni …   Słownik języka polskiego

  • zbroszurować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}broszurować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień