serialny


serialny
muz. Muzyka serialna «muzyka dodekafoniczna, w której kompozytor wyzyskuje możliwość wariacyjnego różnicowania materiału muzycznego w zakresie dźwięków, rytmiki, barwy, artykulacji, dynamiki»

Słownik języka polskiego . 2013.