sformułować


sformułować
dk IV, \sformułowaćłuję, \sformułowaćłujesz, \sformułowaćłuj, \sformułowaćował, \sformułowaćowany
«ująć jakąś myśl, tezę, twierdzenie w odpowiednią formułę; wyrazić, wypowiedzieć coś w sposób ściśle określony, dokładny»

Sformułować definicję, pojęcia, prawa, przepisy, zasady.

Sformułować wniosek, zarzut.

Precyzyjnie, dokładnie sformułować jakąś myśl, jakieś twierdzenie.

sformułować się rzad. «zostać sformułowanym»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • sformułować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}formułować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • formułować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, formułowaćłuję, formułowaćłuje, formułowaćany {{/stl 8}}– sformułować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} nadawać formę słowną jakiejś myśli, twierdzeniu itp.; określać, wyrażać, precyzować : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdanie — 1. Nie ma dwóch (dwu) zdań; bez dwóch zdań «nie ma wątpliwości, bez wątpienia»: Przyjęcie było wspaniałe, nie ma dwóch zdań. R. Antoszewski, Kariera. Bez dwóch zdań Stasiuk otrzymał w darze od Pana Boga nieprzeciętny talent pisarski (...).… …   Słownik frazeologiczny

  • aforystycznie — «w formie aforyzmu» Powiedzieć, sformułować coś aforystycznie …   Słownik języka polskiego

  • definicja — ż I, DCMs. definicjacji; lm D. definicjacji (definicjacyj) «określenie znaczenia wyrazu, sprowadzające się zwykle do sprecyzowania jego treści i zorientowania w jego możliwym zakresie, co ułatwia właściwe posługiwanie się wyrazem» Definicja… …   Słownik języka polskiego

  • kropka — ż III, CMs. kropkapce; lm D. kropkapek 1. «znak graficzny w kształcie okrągłej plamki; punkt» a) «znak interpunkcyjny stawiany na końcu zdań oznajmujących, po wyrazach skróconych i po cyfrach, oznaczających liczebniki porządkowe» ∆ Trzy kropki… …   Słownik języka polskiego

  • metonimicznie — przysłów. od metonimiczny Sformułować zdanie metonimicznie …   Słownik języka polskiego

  • nakreślić — dk VIa, nakreślićlę, nakreślićlisz, nakreślićkreśl, nakreślićlił, nakreślićlony rzad. nakreślać ndk I, nakreślićam, nakreślićasz, nakreślićają, nakreślićaj, nakreślićał, nakreślićany 1. «przedstawić coś za pomocą kresek, linii; narysować»… …   Słownik języka polskiego

  • postawić — dk VIa, postawićwię, postawićwisz, postawićstaw, postawićwił, postawićwiony 1. «stawiając umieścić gdzieś jakąś rzecz (rzadziej osobę) we właściwej dla niej pozycji; ustawić» Postawić wazon z kwiatami na stole. Postawić laskę w kącie. Postawić… …   Słownik języka polskiego

  • powydawać — dk IX, powydawaćdaję, powydawaćdajesz, powydawaćwaj, powydawaćwał, powydawaćwany 1. «wydzielić wielu osobom tyle, ile się należy, ile potrzeba, wydać wiele czegoś kolejno, jedno po drugim» Powydawać towar z magazynu, ubrania z szatni. ◊ Powydawać …   Słownik języka polskiego