sieczny


sieczny
«ostry, siekący, służący do cięcia, sieczenia, do walki wręcz»

Broń sieczna.

anat. Ząb sieczny → siekacz w zn. 2
sieczna w użyciu rzecz., mat. «linia prosta przecinająca krzywą, jakąś figurę geometryczną lub powierzchnię w dwu lub więcej punktach»

Słownik języka polskiego . 2013.