siodełkowy


siodełkowy
przym. od siodełko
sport. Wyciąg siodełkowy «wyciąg mający specjalne siodełka umocowane do liny nośnej, przeznaczone dla jadących narciarzy lub turystów»

Słownik języka polskiego . 2013.