skąd


skąd
«zaimek przysłówkowy zastępujący wyrażenia (wyrazy) będące określeniem miejsca, źródła, przyczyny czegoś»
a) «używany w funkcji pytajnej (w zdaniach głównych)»

Skąd przychodzisz?

Skąd ci to przyszło do głowy?

b) «używany w funkcji względnej (w zdaniu podrzędnym)»

Wracaj tam, skąd przyszedłeś.

Nie powiedział, skąd ma te rzeczy.

c) «w funkcji ekspresywnej, używany dla zaprzeczenia wypowiedzi; wcale nie, co znowu, bynajmniej»

Boisz się? Skąd! Ani trochę!


Słownik języka polskiego . 2013.

  • skąd — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} używany w pytaniach zawiera skierowaną do rozmówcy prośbę o wskazanie miejsca, z którego zaczyna się ruch czegoś lub o wskazanie źródła pochodzenia, przyczyny czegoś; z jakiego miejsca, z jakiego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skad — variant of scad * * * skad var. scad7 …   Useful english dictionary

  • skad — a lot, heaps, more than 100 but less than 1,000,000,000. Brian has skads of DVD s! …   Dictionary of american slang

  • skad — a lot, heaps, more than 100 but less than 1,000,000,000. Brian has skads of DVD s! …   Dictionary of american slang

  • Bóg wie, co... [gdzie..., skąd..., dokąd... i in.] — {{/stl 13}}{{stl 7}} nikt nie wie, nie wiadomo, co... (gdzie..., skąd..., dokąd... i in.) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bóg wie, co mógł przynieść ze szkoły. Pójść Bóg wie, dokąd, gdzie. Bóg wie, skąd wrócił. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wiedzieć[orientować się, czuć, wyczuć], skąd wiatr wieje — {{/stl 13}}{{stl 7}} wiedzieć o tym, co może przynieść korzyść (zarówno materialną, jak i niematerialną, moralną) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kowalski dobrze wie, skąd wieje wiatr, dlatego nigdy nie traci na swoich interesach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bod-skad — bōdˈskäd, bəˈkäd noun ( s) Usage: capitalized B Etymology: Tibetan, from Bod Tibet + skad speech : the Tibetan language …   Useful english dictionary

  • bod-skad — bȍd skȁd m DEFINICIJA lingv. jezik koji se govori u Tibetu, tibetanski …   Hrvatski jezični portal

  • scatophagidae — ˌskad.əˈfajəˌdē noun Usage: capitalized Etymology: New Latin, from Scatophaga, type genus, (from Greek skatophagos scatophagous) + idae : a family of round headed pollinose muscoid flies that comprise the typical dung flies …   Useful english dictionary

  • scatteration — ˌskad.əˈrāshən noun ( s) Etymology: scatter (I) + ation 1. : the act or process of scattering while there are many reasons for the centrifugal whirl of people and business from the older cities, the automobile has been the greatest factor in the… …   Useful english dictionary