skład


skład
m IV, D. -u, Ms. \składadzie; lm M. -y
1. «miejsce odpowiednio przystosowane, przeznaczone do czasowego przechowywania, magazynowania materiałów lub wyrobów, magazyn; dawniej także: sklep, szczególnie sklep z towarami jednej branży»

Skład amunicji, broni.

Skład drzewa, węgla.

Skład opału a. skład opałowy.

Skład zboża, żywności.

Skład papieru.

przestarz. Skład apteczny «drogeria»
◊ Mieć coś na składzie «mieć coś w magazynie, mieć zapas czegoś, dysponować czymś»
2. «zbiór elementów, składników lub zespół osób tworzących jakąś całość»

Skład leku.

Skład krwi.

Skład delegacji, reprezentacji szkoły.

Skład drużyny piłkarskiej.

Skład osobowy zarządu.

Wchodzić w skład czegoś.

Być w pełnym składzie.

∆ Skład pociągu «pewna liczba sczepionych w odpowiednim porządku wagonów kolejowych wraz z lokomotywą albo elektrowozem»
rel. Skład apostolski «w katolicyzmie: modlitwa zaczynająca się od słów: Wierzę w Boga…»
3. chem. «stały, charakterystyczny dla danego ciała, prawidłowy jakościowy i ilościowy zestaw części składowych (np. pierwiastków, związków chemicznych)»

Skład chemiczny i budowa Ziemi.

Skład powietrza.

Skład gazu ziemnego.

4. druk. «zestaw kolejnych wyrazów i wierszy tekstu powstały w wyniku składania ręcznego albo maszynowego w formę szpalty lub kolumny; także: zestawianie czcionek w wyrazy i wiersze»

Skład ręczny, maszynowy.

Rozsypać, rozrzucić skład.

5. roln. «pas oranego pola, zwykle około 20-30 m szerokości»
∆ Orka na skład «orka wykonana w taki sposób, że skiby odkładają się do środka»
6. przestarz. «właściwy, dobry układ, porządek, właściwa budowa czegoś»
dziś tylko w pot. wyrażeniach: Coś jest bez ładu i składu. Robić coś bez ładu i składu. Nie ma w czymś, gdzieś ni ładu, ni składu.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • skład — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. składzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pomieszczenie lub plac do przechowywania, gromadzenia towarów lub materiałów; magazyn : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tajny skład broni i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sklad — sklȁd m <N mn ovi> DEFINICIJA 1. ugodna, pravilna i ravnomjerna raspoređenost dijelova cjeline [sklad boja; sklad zvukova]; harmonija, suglasnost 2. prijateljski odnos; sloga FRAZEOLOGIJA biti (živjeti) u skladu s kim biti (živjeti) u… …   Hrvatski jezični portal

  • sklàd — skláda m (ȁ á) 1. debelejša plast kamnine, trdne snovi: na skalnatem pobočju so bili skladi lepo vidni; apnenčasti skladi; sklad premoga / premiki zemeljskih skladov 2. navadno s prilastkom kar sestavljajo zlasti drug na drugem urejeno zloženi… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • skład — Bez ładu i składu zob. ład 1. Jak słoń w składzie porcelany zob. słoń 1 …   Słownik frazeologiczny

  • Marija Sklad-Sauer — (* 1935 in Crvenka, Jugoslawien, als Marija Sklad) ist eine in Wien lebende Gesangspädagogin und Sängerin. Inhaltsverzeichnis 1 Leben und Werdegang 2 Auszeichnungen 3 Diskografie (Auswah …   Deutsch Wikipedia

  • ZIP Skład — is a Polish hip hop collective founded in 1995. The acronym stands for Ziomki i Przyjaciele Homies and Friends. The collective is comprised of three independent groups WWO (Sokol, Jedker), Fundacja (Mieron, Felipe, Jazwa) and Zipera (Pono, Koras …   Wikipedia

  • nȅsklad — m 1. {{001f}}neskladan, neujednačen odnos čega s čim; disharmonija [∼ boja; ∼ tonova] 2. {{001f}}nesloga, svađa, razdor [∼ u braku] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Peja (musician) — Peja Background information Birth name Ryszard Andrzejewski Born September 17, 1976 ( …   Wikipedia

  • Peja — Peja, 2008 Peja (né Ryszard Andrzejewski le 17 septembre 1976 à Poznan ) est rappeur et hip hoppeur polonais. Il est le créateur du Slums Attack (1993) avec Iceman, et Ski Skład (2000 2004) avec Wiśnia. Dans l album Zwykła Codzienność, Iceman… …   Wikipédia en Français

  • nasz — nasi, odm. jak przym. «zaimek dzierżawczy odpowiadający zaimkowi osobowemu my» a) «oznacza, że to, co jest wyrażone przez rzeczownik, do którego się odnosi, jest w posiadaniu, w użytkowaniu itp. zespołu osób, z których jedną jest mówiący, lub… …   Słownik języka polskiego