skorupkowy


skorupkowy
przym. od skorupka
hist. Sąd skorupkowy «w starożytnych Atenach: sąd skazujący na wygnanie obywateli niebezpiecznych dla demokracji, odbywający się przez głosowanie za pomocą glinianych tabliczek (skorupek), na których wypisywano nazwiska obwinionych; ostracyzm»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ostracyzm — m IV, D. u, Ms. ostracyzmzmie, blm hist. «w starożytnych Atenach: głosowanie za pomocą glinianych skorupek z wypisanym nazwiskiem obywatela, którego należało wydalić z kraju jako niebezpiecznego dla demokracji; sąd skorupkowy» przen.… …   Słownik języka polskiego

  • sąd — m IV, D. u, Ms. sądzie; lm M. y 1. «państwowy organ wymiaru sprawiedliwości; zespół sędziów» Sąd apelacyjny, kasacyjny, rewizyjny. Sąd cywilny, karny. Sąd wojewódzki. Sąd dla nieletnich. Prezes sądu. Skład sądu. Wyrok są …   Słownik języka polskiego

  • ostracyzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż Ia, D. u, Mc. ostracyzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odrzucenie kogoś przez jakąś grupę towarzyską, społeczną : {{/stl 7}}{{stl 10}}Narazić się na ostracyzm otoczenia. W… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień