skwasić


skwasić
dk VIa, skwaszę, skwasisz, skwaś, \skwasićsił, skwaszony
«wywołać zły nastrój, zwarzyć humor»

Swoim wystąpieniem skwasił wszystkim humory.

Był jakiś skwaszony.

◊ Skwaszona mina «mina wyrażająca niezadowolenie, zły humor»
skwasić się «stać się kwaśnym, zepsuć się; skwaśnieć»

Skwasiło się mleko.

Zupa się skwasiła.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • skwasić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}kwasić I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skwasić się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os dk VIIb, skwasić sięsi się {{/stl 8}}{{stl 7}} ulec zepsuciu pod wpływem fermentacji spowodowanej np. zbyt wysoką temperaturą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trzeba wylać zupę, bo się skwasiła w tym upale. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kwasić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa {{/stl 8}}– ukwasić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 7}} o warzywach, owocach i innych produktach pochodzenia roślinnego: poddawać procesowi fermentacji mlekowej w celu konserwacji i uzyskania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień