skwaśnieć


skwaśnieć
dk III, \skwaśniećeję, \skwaśniećejesz, \skwaśniećej, \skwaśniećniał, \skwaśniećniały, \skwaśniećnieli
«ulec procesowi fermentacji kwaśnej, stać się kwaśnym, zepsuć się»

Mleko po burzy skwaśniało.

Zupa skwaśniała.

Skwaśniałe wino.

przen. «stać się ponurym, zgorzkniałym, stracić humor; zdziwaczeć, zgorzknieć»

Na starość stetryczał, skwaśniał.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • skwaśnieć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}kwaśnieć {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pokwasić — dk VIa, pokwasićkwaszę, pokwasićsisz, pokwasićkwaś, pokwasićsił, pokwasićkwaszony «kwasząc zakonserwować wiele produktów, jeden po drugim, porobić kwaśnym» Pokwasić wszystkie ogórki. przen. «wywołać zły nastrój, oznaki złego nastroju u wielu… …   Słownik języka polskiego

  • pokwaśnieć — dk III, pokwaśniećeje, pokwaśniećniał, pokwaśniećeli, pokwaśniećniały, pokwaśniećniali «skwaśnieć jeden po drugim; pokwasić się» Konfitury, soki, powidła pokwaśniały. przen. Pokwaśniały im miny …   Słownik języka polskiego

  • rozkisnąć — dk Vc, rozkisnąćnę, rozkisnąćkiśniesz, rozkisnąćkiśnij, rozkisnąćnął a. rozkisnąćkisł, rozkisnąćkisła, rozkisnąćnęli a. rozkisnąćkiśli 1. «rozmięknąć, zamienić się w błoto» Ziemia od deszczu rozkisła. Grudy rozkisłego błota oblepiały wóz. 2. rzad …   Słownik języka polskiego

  • skisnąć — dk Vc, skisnąćnę, skiśniesz, skiśnij, skisnąćnął a. skisł, skisła, skisnąćnęli a. skiśli «ulec fermentacji, skwaśnieć; zepsuć się» Skisła ziemia. Cuchnąca, skisła woda. Mleko skisło na upale. przen. pot. Skiśniesz w domu bez żadnych rozrywek …   Słownik języka polskiego

  • skwasić — dk VIa, skwaszę, skwasisz, skwaś, skwasićsił, skwaszony «wywołać zły nastrój, zwarzyć humor» Swoim wystąpieniem skwasił wszystkim humory. Był jakiś skwaszony. ◊ Skwaszona mina «mina wyrażająca niezadowolenie, zły humor» skwasić się «stać się… …   Słownik języka polskiego

  • zakisnąć — dk Vc, zakisnąćkiśnie, zakisnąćnął a. zakisnąćkisł, zakisnąćkisła, zakisnąćsnąwszy a. zakisnąćsłszy «ulec fermentacji, skwaśnieć, ukisić się» Kapusta zakisła po kilku dniach …   Słownik języka polskiego

  • kwaśnieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IIIa, kwaśniećeję, kwaśniećeje, kwaśniećniał, kwaśniećnieli {{/stl 8}}– skwaśnieć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o produktach spożywczych: stawać się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień