brzemienny


brzemienny
\brzemiennynni
książk. «obciążony, naładowany czym; ciężki»

Wozy brzemienne zbożem.

∆ Kobieta brzemienna «kobieta ciężarna (w ciąży)»
◊ Atmosfera, chwila, epoka itp. brzemienna w co (np. w wypadki, wydarzenia), rzad. czym (np. klęskami) «atmosfera, chwila, epoka itp., w której występują lub mogą mieć miejsce jakieś fakty, wydarzenia»
◊ Fakt, wypadek, zdarzenie itp. brzemienne w co (np. w skutki) «fakt, wypadek, zdarzenie itp. powodujące lub mogące powodować jakieś następstwa, skutki»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • brzemienny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} podniośle: pełen czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chmury brzemienne deszczem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • brzemienny w skutki (w konsekwencje) — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który powoduje jakieś poważne konsekwencje, pociąga za sobą jakieś ważne skutki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Decyzja brzmienna w skutki. Wypadek brzemienny w konsekwencje. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciężarny — 1. książk. «dużo ważący; ładowny, obciążony» Kłosy ciężarne ziarnem. Wóz ciężarny zbożem. przen. «ciężki, brzemienny» Chmury ciężarne deszczem. Głowa ciężarna myślami. 2. «o kobiecie lub samicy zwierząt żyworodnych: będąca w ciąży, nosząca płód w …   Słownik języka polskiego

  • poślizgnąć się — dk Va, poślizgnąć sięnę się, poślizgnąć sięniesz się, poślizgnąć sięnij się, poślizgnąć sięnął się, poślizgnąć sięnęła się, poślizgnąć sięnęli się, poślizgnąć sięnąwszy się «zachwiać się, stracić równowagę, idąc po śliskiej powierzchni; obsunąć… …   Słownik języka polskiego

  • konsekwencja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. konsekwencjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} następstwo, skutek, wynik, rezultat czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Straszne konsekwencje katastrofy. Liczyć się z konsekwencjami… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skutek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. skutektku {{/stl 8}}{{stl 7}} następstwo, konsekwencja jakiegoś działania; wynik, rezultat, efekt : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pozytywne, dobre, zbawienne, przykre, żałosne skutki czegoś. Zdać egzamin z pomyślnym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień