brzostowy


brzostowy
przym. od brzost

Drzewo, gałązki, liście brzostowe.


Słownik języka polskiego . 2013.