społeczeństwo


społeczeństwo
n III, Ms. \społeczeństwowie; lm D. \społeczeństwoeństw
«ogół ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach, wynikających z ich udziału w procesach produkcyjnych i w życiu kulturalnym; ogół obywateli danego kraju, okręgu, miasta itp.»

Społeczeństwo bezklasowe, klasowe.

Społeczeństwo feudalne, burżuazyjne, kapitalistyczne, socjalistyczne, komunistyczne.

Społeczeństwo drobnomieszczańskie.

Społeczeństwo cywilizowane, pierwotne.

Klasy, warstwy społeczeństwa.

Dobro społeczeństwa.

Przekształcać, rewolucjonizować społeczeństwo.

Pracować dla społeczeństwa.

Grać, odgrywać rolę w społeczeństwie.

Mieć, zająć pozycję w społeczeństwie.

∆ Społeczeństwo owadów «trwałe, zwykle jednogatunkowe zgrupowanie owadów zamieszkujących wspólne gniazdo (np. mrowisko), związanych podziałem pracy, którego wyrazem jest zróżnicowanie morfologiczne i fizjologiczne owadów oraz zorganizowanie w kasty»
◊ Wyrzutek społeczeństwa «człowiek odrzucony, wzgardzony przez ogół; wyrodek niegodny należenia do społeczeństwa»
◊ Być, zostać, znaleźć się poza nawiasem społeczeństwa, poza społeczeństwem «zostać potępionym przez ogół i odsuniętym od wszystkich, nie móc brać udziału w życiu ogółu»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • społeczeństwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. społeczeństwowie {{/stl 8}}{{stl 7}} historycznie ukształtowany zbiór ludzi połączony kompleksem stosunków wynikających z ich udziału w procesach produkcyjnych i w życiu kulturalnym; potocznie: ogół obywateli… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • społeczny — społecznyni 1. «odnoszący się do społeczeństwa; powstający, tworzący się w społeczeństwie; realizowany w społeczeństwie, przez społeczeństwo, związany ze społeczeństwem» Ustrój społeczny. Rozwój, ruch, przewrót społeczny. Grupa, klasa społeczna.… …   Słownik języka polskiego

  • społeczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, społecznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący społeczeństwa lub jego części; powstający, realizowany w społeczeństwie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ustrój społeczny. Klasa, warstwa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Zygmunt Bauman — Infobox Philosopher region = Western Philosophy era = 20th / 21st century philosophy color = #B0C4DE |150px name = Zygmunt Bauman birth = birth date and age|1925|11|19 flagicon|Poland|size=16px Poznań, Poland death = school tradition =… …   Wikipedia

  • Archiwum (2005 album) — Archiwum is the second album of Polish punk rock band WC. The album is the re release of 1997 Archiwum) album on CD.Infobox Album Name = Archiwum Type = Album Artist = WC Released = 1984 Recorded = 2005 Genre = Punk rock Length = ??? Label =… …   Wikipedia

  • Moses Schorr — Moses Schorr, ca. 1921 Born May 10, 1874(1874 05 10) Przemyśl, Galicia Died July 8, 1942( …   Wikipedia

  • Sociology in Poland — has been developing, as has sociology throughout Europe, since the mid 19th century. Polish sociology is today a vibrant science, with its own experts and currents of thought. As early as in 1917 a Polish scholar, Jan Stanisław Bystroń, wrote… …   Wikipedia

  • Stefan Meller — (* 4. Juli 1942 in Lyon; † 4. Februar 2008 in Warschau) war ein polnischer Historiker und Diplomat. Vom 31. Oktober 2005 bis zum 9. Mai 2006 war er Außenminister Polens im Kabinett des Ministerpräsidenten Kazimierz Marcin …   Deutsch Wikipedia

  • Zygmunt Bauman — in Warschau, 2005 Zygmunt Bauman (* 25. November 1925 in Posen) ist polnisch britischer Soziologe und Philosoph. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • ЩЕПАНЬСКИЙ —         (Szczepanski) Ян (р. 14. 9. 1913, Устронь), польск. социолог, действит. чл. Польск. АН (1964). Директор Ин та философии и социологии (1968 75). Президент Междунар. социологич. ассоциации (1966 70). Гос. пр. ПНР 1 й степени (1974). Осн.… …   Философская энциклопедия