społeczny


społeczny
\społecznyni
1. «odnoszący się do społeczeństwa; powstający, tworzący się w społeczeństwie; realizowany w społeczeństwie, przez społeczeństwo, związany ze społeczeństwem»

Ustrój społeczny.

Rozwój, ruch, przewrót społeczny.

Grupa, klasa społeczna.

Idea, świadomość społeczna.

Rewolucja społeczna.

Więź społeczna.

Przemiany, przeobrażenia, zmiany społeczne.

Reformy społeczne.

Siły społeczne.

Zjawiska społeczne.

Tematy społeczne.

∆ Formacja społeczna «etap w rozwoju społeczeństwa ludzkiego, określony sposobem produkcji, układem stosunków produkcyjnych, uwarunkowanym poziomem rozwoju sił wytwórczych»
∆ Nauki społeczne «nauki zajmujące się społeczeństwem: socjologia, ekonomia, demografia, etnografia, pedagogika, psychologia, prawo, badające z różnych punktów widzenia zjawiska i procesy społeczne»
∆ Czyjeś pochodzenie społeczne «pochodzenie kogoś z określonej grupy społecznej, do której należą jego rodzice»
∆ Awans społeczny «przejście do wyższej grupy społecznej przez zdobycie wykształcenia, zawodu, otrzymanie wyższego stanowiska»
∆ Drabina społeczna, szczeble drabiny społecznej «ustopniowany układ stanowisk (społecznych, politycznych, urzędniczych itp.), na zasadzie podporządkowania i wzajemnej zależności niższych stanowisk, funkcji od wyższych; stopnie w hierarchii społecznej, urzędniczej, towarzyskiej itp.»
∆ Margines społeczny «nieliczna grupa społeczna składająca się z jednostek prowadzących pasożytniczy tryb życia, wykolejonych, naruszających przepisy prawa i normy współżycia społecznego»
2. «utworzony, nagromadzony przez społeczeństwo w przebiegu produkcji; organizowany wspólnymi siłami, będący własnością ogółu, należący do ogółu obywateli»

Majątek społeczny.

Dochód, zysk społeczny.

Własność społeczna.

Dobro, mienie społeczne.

Fundusze, środki społeczne.

Społeczne środki produkcji.

3. «zorganizowany, przeznaczony dla społeczeństwa, do obsługiwania społeczeństwa, do zaspokojenia jego potrzeb; będący przedstawicielem społeczeństwa, pracujący dla społeczeństwa, dla dobra ogółu»

Aktyw społeczny.

Kontroler społeczny.

Instytucje, urządzenia społeczne.

∆ Praca społeczna; pracownik, działacz, aktywista społeczny «praca dla dobra ogółu, wykonywana honorowo, poza zajęciami zawodowymi; osoba pracująca honorowo dla dobra ogółu»
∆ Ubezpieczalnia Społeczna «instytucja ubezpieczeń społecznych, powołana w 1934 r. w miejsce Kasy Chorych, w celu organizowania lecznictwa i zapewnienia pomocy leczniczej osobom pracującym ubezpieczonym i członkom ich rodzin; działała do 1951 r.»
∆ Ubezpieczenie społeczne «system świadczeń pieniężnych (zasiłki, renty) i rzeczowych (leczenie, leki itd.) przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, macierzyństwa itd., realizowanych z publicznych funduszów składkowych»
4. «wykonywany, realizowany przez ogół; zbiorowy, ogólny»

Aplauz, osąd społeczny.

Ocena społeczna.

Potępienie społeczne.

med. Choroby społeczne «choroby, np. gruźlica, alkoholizm, choroby reumatyczne, weneryczne, cukrzyca, występujące masowo, łatwo rozprzestrzeniające się w zależności od określonych warunków społecznych»
◊ Zamówienie społeczne «wymaganie, domaganie się czegoś przez społeczeństwo; potrzeba ogółu»
społeczno-ekonomiczny «społeczny i ekonomiczny»

Wydział społeczno-ekonomiczny.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • społeczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, społecznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący społeczeństwa lub jego części; powstający, realizowany w społeczeństwie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ustrój społeczny. Klasa, warstwa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Polski Zwiazek Katolicko-Spoleczny — Der Polnische Katholische Sozialverband (Polski Związek Katolicko Społeczny, PZKS) ist ein gemeinnütziger Verein mit 12.000 Mitgliedern. Er ist gegliedert in 76 Abteilungen und hat seinen Hauptsitz in Warschau. Der Landesvorstand besteht aus 21… …   Deutsch Wikipedia

  • Polski Związek Katolicko-Społeczny — Der Polnische Katholische Sozialverband (Polski Związek Katolicko Społeczny, PZKS) ist ein gemeinnütziger Verein mit 12.000 Mitgliedern. Er ist gegliedert in 76 Abteilungen und hat seinen Hauptsitz in Warschau. Der Landesvorstand besteht aus 21… …   Deutsch Wikipedia

  • List of political parties in Poland — Political parties in Poland lists current political parties in Poland, as well as former parties dating back as far as 1918. Since 1989, Poland has a multi party system, with numerous competing political parties. Individual parties rarely have a… …   Wikipedia

  • Ost-West-Straße (Breslau) — Blick vom Osten: Bankgebäude bei der Ost West Straße …   Deutsch Wikipedia

  • Носсиг, Альфред — Альфред Носсиг польск. Alfred Nossig …   Википедия

  • Operation Antyk — Part of a series on the …   Wikipedia

  • Znak — L institut d édition Znak (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak) est une maison d édition catholique polonaise indépendante créée en 1959 à Cracovie autour du magazine mensuel Znak. Il est devenue après 1991 un des principaux éditeurs de Pologne.… …   Wikipédia en Français

  • Новосельский, Ежи — Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Бялы Бур Ежи Новосельский (польск …   Википедия

  • chrześcijański — chrześcijańskiscy przym. od chrześcijanin Wiara chrześcijańska. Zasady chrześcijańskie. Teologowie chrześcijańscy. Świątynia chrześcijańska. ∆ polit. Chrześcijańska demokracja «katolicki ruch polityczno społeczny, powstały w niektórych krajach… …   Słownik języka polskiego