sport


sport
m IV, Ms. \sportrcie; lm M. -y
1. D. -u
«ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł»

Sport automobilowy a. samochodowy.

Sport motocyklowy, narciarski, piłkarski, spadochronowy, strzelecki, żeglarski.

Sport amatorski, zawodowy.

Sporty wodne.

Sporty zimowe.

Dyscyplina, dziedzina, gałąź sportu.

Uprawiać sport, sporty.

Zajmować się sportem.

∆ Sporty przestrzenne, dynamiczne «grupa dyscyplin sportowych, w których główną rolę odgrywa ruch, szybkość»
∆ Sporty siłowe «grupa dyscyplin sportowych, w których przeważa moment siły (np. zapaśnictwo, podnoszenie ciężarów)»
∆ Sporty techniczne, zręcznościowe «grupa dyscyplin sportowych, w których o wyniku decyduje zręczność, np. szermierka, skoki do wody»
∆ Sport rekreacyjny, sport masowy «sport uprawiany wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił, nastawiony na rozrywkę i zabawę, przeznaczony dla szerokiego ogółu; jedna z form czynnego wypoczynku»
∆ Sport wyczynowy, sport kwalifikowany «sport, którego uprawianie ma na celu osiąganie - dzięki systematycznemu wielogodzinnemu treningowi - rekordowych wyników i zwycięstwa we współzawodnictwie na zawodach sportowych»
◊ Królowa sportu «lekka atletyka»
◊ (Robić coś) dla sportu «(robić coś) dla rozrywki»
2. DB. -a
«gatunek papierosa»

Palić sporta.

ang.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • Sport- — Sport …   Deutsch Wörterbuch

 • SPORT — DANS un monde soumis quotidiennement aux bouleversements politiques, aux fluctuations économiques et qui, de surcroît, ne peut ignorer les sources permanentes de conflits qui séparent les consciences, rares sont les langages universels perçus par …   Encyclopédie Universelle

 • Sport+ — Création 1995 Propriétaire Canal+ SA Slogan « La chaîne de ceux qui veulent plus de sport » Langue Français Pays …   Wikipédia en Français

 • sport — SPORT, sporturi, s.n. Complex de exerciţii fizice şi de jocuri practicate în mod metodic, cu scopul de a dezvolta, de a întări şi de a educa voinţa, curajul, iniţiativa şi disciplina; fiecare dintre formele particulare, reglementate ale acestei… …   Dicționar Român

 • sport — spòrt s.m.inv., agg.inv. FO 1a. s.m.inv., attività fisica volta a mantenere in efficienza il corpo: fare, praticare dello sport 1b. s.m.inv., ciascuna delle discipline sportive (e l insieme degli esercizi atletici e delle gare che le… …   Dizionario italiano

 • sport — sport; sport·abil·i·ty; sport·er; sport·ful; sport·i·ly; sport·i·ness; sport·ing·ly; sport·less; sport·cast; sport·cast·er; sport·ful·ly; sport·ful·ness; …   English syllables

 • Sport TV — Senderlogo Allgemeine Informationen Empfang: Kabel und Satellit …   Deutsch Wikipedia

 • Sport — (sp[=o]rt), n. [Abbreviated from disport.] 1. That which diverts, and makes mirth; pastime; amusement. [1913 Webster] It is as sport to a fool to do mischief. Prov. x. 23. [1913 Webster] Her sports were such as carried riches of knowledge upon… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • sport — [spôrt] n. [ME sporte, aphetic for DISPORT] 1. any activity or experience that gives enjoyment or recreation; pastime; diversion 2. such an activity, esp. when competitive, requiring more or less vigorous bodily exertion and carried on, sometimes …   English World dictionary

 • sport — /spɔrt, ingl. spɔːt/ [vc. ingl., in origine «divertimento», dall ant. fr. desport] s. m. inv. 1. CFR. diporto, giochi, esercizi fisici, gara, competizione, incontro, spettacolo 2. (est.) divertimento, passatempo, svago, spasso, ricreazione,… …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • Sport — Sm std. (19. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus ne. sport. Dort gekürzt aus disport Vergnügen , das entlehnt ist aus mfrz. desporter. Dieses wiederum ist umgebildet aus ml. deportare sich betragen, sich vergnügen , das zu l. portāre tragen gebildet… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache