sprawdzać


sprawdzać
ndk I, \sprawdzaćam, \sprawdzaćasz, \sprawdzaćają, \sprawdzaćaj, \sprawdzaćał, \sprawdzaćany - sprawdzić dk VIa, \sprawdzaćdzę, \sprawdzaćdzisz, sprawdź, \sprawdzaćdził, \sprawdzaćdzony
«kontrolować, badać; przekonywać się, czy coś jest zgodne z prawdą, czy jest tak, jak być powinno»

Sprawdzać zawartość paczki.

Sprawdzić cenę w cenniku.

sprawdzać się - sprawdzić się
1. «urzeczywistniać się, spełniać się»

Wróżba się sprawdziła.

Oczekiwania, nadzieje się nie sprawdziły.

2. «o człowieku: okazywać się przydatnym do czegoś, potwierdzać swoją przydatność»

Sprawdził się w pracy.

Nie sprawdził się jako nauczyciel.

3. «o urządzeniu: okazywać się sprawnym, funkcjonalnym, dobrze działającym»

Statek sprawdził się w rejsie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • sprawdzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, sprawdzaćam, sprawdzaća, sprawdzaćają, sprawdzaćany {{/stl 8}}– sprawdzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, sprawdzaćdzę, sprawdzaćdzi, sprawdź, sprawdzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprawdzać się – sprawdzić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stawać się czymś autentycznym, rzeczywistym, faktem dokonanym; ucieleśniać się, spełniać się, urzeczywistniać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przepowiednie sprawdziły się. Sprawdzają… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprawdzić — → sprawdzać …   Słownik języka polskiego

  • kalibrować — ndk IV, kalibrowaćruję, kalibrowaćrujesz, kalibrowaćruj, kalibrowaćował, kalibrowaćowany 1. techn. «kontrolować, sprawdzać, korygować według ustalonych wzorców, sprawdzianów» Śruby kalibrowane. 2. techn. «sprawdzać podziałki skali termometru,… …   Słownik języka polskiego

  • kontrolować — ndk IV, kontrolowaćluję, kontrolowaćlujesz, kontrolowaćluj, kontrolowaćował, kontrolowaćowany «sprawować, przeprowadzać kontrolę; sprawdzać coś, mieć nadzór nad kimś lub nad czymś, badać, rozpatrywać coś» Kontrolować rachunki, zapisy. Kontrolować …   Słownik języka polskiego

  • badać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, badaćam, badaća, badaćają, badaćany {{/stl 8}}– zbadać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonywać czynności stosowane w nauce w celu ścisłego,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • smakować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, smakowaćkuję, smakowaćkuje, smakowaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} sprawdzać coś zmysłem smaku, sprawdzać smak czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Smakować zupę, sałatkę. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • testować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, testowaćtuję, testowaćtuje, testowaćany {{/stl 8}}– przetestować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przeprowadzać badania za pomocą testu; sprawdzać coś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • weryfikować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, weryfikowaćkuję, weryfikowaćkuje, weryfikowaćany {{/stl 8}}– zweryfikować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} badać, sprawdzać zgodność czegoś z prawdą,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wypróbowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, wypróbowywaćowuję, wypróbowywaćowuje, wypróbowywaćany {{/stl 8}}– wypróbować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ib, wypróbowywaćbuję, wypróbowywaćbuje, wypróbowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień