sprężyć


sprężyć
dk VIb, \sprężyćżę, \sprężyćżysz, spręż, \sprężyćżył, \sprężyćżony - sprężać ndk I, \sprężyćam, \sprężyćasz, \sprężyćają, \sprężyćaj, \sprężyćał, \sprężyćany
1. «napiąć, naciągnąć sztywno; naprężyć»

Sprężyć mięśnie, Sprężyć ramiona.

2. techn. «zmniejszyć objętość gazu, powietrza, pary wodnej, mieszanki spalinowej, materiałów, np. betonu, w celu osiągnięcia większego ciśnienia tych gazów lub zwiększenia wytrzymałości danego materiału»

Sprężyć mieszankę spalinową.

Beton sprężony.

sprężyć się - sprężać się
1. «skurczyć się napinając mięśnie»

Sprężyć się do skoku.

2. «ulec sprężaniu, zmniejszyć pod ciśnieniem objętość»

Sprężające się powietrze.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • sprężyć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. sprężać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprężać się – sprężyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} skurczyć się, naprężając mięśnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sprężyć się do ataku na przeciwnika. Sprężać się, bojąc się uderzenia. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprężać — → sprężyć …   Słownik języka polskiego

  • sprężać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, sprężaćam, sprężaća, sprężaćają, sprężaćany {{/stl 8}}– sprężyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, sprężaćżę, sprężaćży, sprężaćżony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} napinać, naprężać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień