sprząc


sprząc
dk XI, sprzęgę, sprzężesz, sprząż a. sprzęż, sprzągł, sprzęgła, sprzęgli, sprzężony, sprzągłszy a. sprzęgnąć dk Vc, \sprzącnę, \sprzącniesz, \sprzącnij, \sprzącnął a. sprzągł, \sprzącgła, \sprzącgli, \sprzącnięty, \sprzącnąwszy a. \sprzącgłszy - sprzęgać ndk I, \sprzącam, \sprzącasz, \sprzącają, \sprzącaj, \sprzącał, \sprzącany
1. «złączyć coś z czymś w pewną całość, zetknąć coś z czymś; zespolić»

Sprząc wagony kolejowe.

2. «złączyć w jednym zaprzęgu parę, czwórkę lub więcej koni, wołów»

Sprząc parę kasztanków.

sprząc się a. sprzęgnąć się - sprzęgać się «złączyć się, zespolić się, wejść w ścisły związek»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • sprząc — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}sprzęgać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprzęgać — → sprząc …   Słownik języka polskiego

  • sprzęgnąć — → sprząc …   Słownik języka polskiego

  • sprzęgać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, sprzęgaćam, sprzęgaća, sprzęgaćają, sprzęgaćany {{/stl 8}}– sprząc {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vd, sprzęgę, sprzęże, sprząż || sprzęż, sprzągł, sprzęgli, sprzężony, {{/stl 8}}sprzęgnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa a.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprzężenie — n I 1. rzecz. od sprząc. 2. techn. «wzajemne oddziaływanie między dwoma układami» ∆ cyber. Sprzężenie zwrotne «uzależnienie działania na pewne zjawisko od zmian zachodzących w tym zjawisku (oddziaływanie skutku na przyczynę)» sprzężenie się rzecz …   Słownik języka polskiego

  • sprzężony — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. sprząc (p.) sprzężony w użyciu przym. «złączony z czymś w sposób trwały, stanowiący z czymś nierozerwalną całość» ∆ Karabiny, działa sprzężone «kilka karabinów, dział (najczęściej 2 lub 4) o połączonym… …   Słownik języka polskiego

  • sprzężenie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. sprząc. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}techn. {{/stl 8}}{{stl 7}} obustronny wpływ, oddziaływanie na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień